Het coronavirus (COVID-19) en fiscale en financiële tegemoetkomingen voor het MKB

Dat de uitbraak van het coronavirus gevolgen voor ons allemaal gaat hebben is een zekerheid. Afgelopen donderdag heeft het kabinet daarvoor een aantal economische en fiscale maatregelen getroffen, die we hierna zullen bespreken, tenslotte hebben we nog wat andere ideeën op een rijtje gezet.

Belastingbetaling

Ondernemers die hun problemen kunnen aantonen veroorzaakt door de gevolgen van de uitbraak, hoeven voorlopig geen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting af te dragen aan de fiscus. Het kabinet hoopt met deze nieuwe maatregelen de economische pijn voor ondernemers zoveel mogelijk te verzachten.

Bij problemen kan je denken aan het niet kunnen uitleveren aan je klanten in Amerika, aan het annuleren van feesten en partijen in de horeca, het niet kunnen inkopen in Tsjechië of China, het niet doorgaan van een (verkoop-)beurs.

Borgstelling voor leningen

Mkb’ers die in financiële problemen dreigen te komen, kunnen de overheid vragen garant te staan voor leningen. Deze borgstellingsregeling (BMKB-regeling) voor kredieten moet bedrijven helpen om tijdelijke liquiditeitstekorten te kunnen opvangen. De Staatssecretaris Economische Zaken verwacht dat deze maatregel binnen twee weken actief is. We zullen u hierover informeren als we meer weten.

Werktijdverkorting

Bedrijven die door de uitbraak van het coronavirus tijdelijk te weinig werk hebben kunnen een beroep doen op de bestaande regeling voor werktijdverkorting.

Deze regeling geldt bij buitengewone gebeurtenissen, die niet onder het normale ondernemersrisico vallen. Deze uitbraak en de gevolgen van het coronavirus is zo’n buitengewone gebeurtenis (maar ook bijvoorbeeld bij brand of overstroming). Om voor een WW-uitkering wegens werktijdverkorting in aanmerking te komen moet de werkgever een vergunning voor werktijdverkorting aanvragen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Voorwaarden vergunning
Het ministerie verleent een vergunning voor werktijdverkorting als voldaan is aan twee voorwaarden:
1. Het bedrijf is getroffen door een bijzondere situatie die niet onder het normale ondernemersrisico valt(zoals het coronavirus).
2. De verwachting is dat er voor een periode van minimaal twee tot maximaal 24 kalenderweken minstens 20% minder werk is.

Een vergunning voor werktijdverkorting geldt voor maximaal zes weken. Als de situatie binnen de geldigheidsduur van de vergunning verbetert, dan kunnen de werknemers weer gewoon aan het werk. Als er geen verbetering is opgetreden is verlenging van de vergunning mogelijk tot maximaal 24 weken. Voor oproepkrachten met een nul-urencontract en uitzendkrachten wordt geen vergunning voor werktijdverkorting verleend. Deze worden dan immers niet meer opgeroepen of ingeleend.

De werkgever moet de vergunning voor werktijdverkorting melden bij het UWV. Het UWV heeft daarvoor het formulier Melding werktijdverkorting. Een verlenging van uw vergunning hoeft de werkgever niet te melden. Na afloop van de vergunningsperiode kan de werkgever een WW-uitkering wegens werktijdverkorting aanvragen met behulp van het formulier Aanvraag WW-uitkering bij werktijdverkorting. De tijdelijke WW-uitkering betreft alleen de niet gewerkte uren tijdens de vergunningsperiode. Het UWV betaalt de WW-uitkering aan de werkgever. De werkgever betaalt het volledige loon uit aan de werknemers.

Een werknemer, die ziek is voordat de vergunningsperiode ingaat, komt niet in aanmerking voor een tijdelijke WW-uitkering wegens werktijdverkorting. Wordt een werknemer ziek tijdens de vergunningsperiode, dan loopt zijn tijdelijke WW-uitkering door.

Aanvragen van de vergunning kan via deze link.

ZZP-ers

Zzp-ers die door de uitbraak van het coronavirus in de problemen komen, kunnen een beroep doen op het Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004). Het Bbz wordt uitgevoerd door gemeente waarin je woont.

Andere maatregelen voor alle ondernemers

Uitstel van aflossing aanvragen

Vraag uitstel van aflossing bij de bank aan. Ook al kan je nu nog voldoen aan de aflossing kan het zo zijn dat dit in de toekomst wat lastiger gaat worden, daarom kan je deze het best preventief aanvragen.

Storten naar G-rekening

De verwachting is dat door de coronacrisis het aantal faillissementen gaat stijgen. Zorg er daarom voor dat je bij onderaannemers (zoals bijvoorbeeld de tegelzetter, uitzendbureaus of schoonmaakbedrijven) een gedeelte stort naar een G-rekening als zij deze hebben. Of dat je in ieder geval een formele bevestiging vraagt (accountantsverklaring) van het afdragen van loonheffing en btw. Je bent namelijk door de zogenoemde ketenregeling altijd aansprakelijk voor de afdracht van de btw en loonheffing bij een faillissement van de onderaannemer.

Verplichte vakantiedagen

Personeelskosten verder verminderen? Zoek goed uit hoeveel verplichte vakantiedagen je kan aanwijzen volgens de CAO. Wettelijk zijn dit er twee, maar voor de meeste cao’s geldt nog minder (in de horeca is dit één dag). Overleg gerust met Susan van NVE salaris als je er niet uit komt. Susan is per mail te bereiken via susan@nvesalaris.nl en via 010-4260082.

Pas inkoop aan

Voor horecabedrijven: probeer verstandig in te kopen. Houd rekening met afnemende klandizie of een volledige sluiting later deze maand (zoals in België), dus het aanleggen van een grote voorraad is in dit geval geen aanrader.

Voor productiebedrijven: zorg er voor dat jouw productie altijd doorgang kan vinden en zorg dat je voldoende componenten die uit het buitenland moeten komen hebt liggen.

Voor retailers en horeca: probeer je zoveel mogelijk te richten op bezorging (als dit tenminste binnen de mogelijkheden van jouw bedrijfsvoering behoort).

Voor dienstverleners: zorg dat je mensen thuis kunnen werken en dat je daarvoor goede en veilige voorzieningen hebt. Toch op kantoor of klantenbezoek? Houd je dan aan de regels van het RIVM.

Verlaging of uitstelbetaling huur

Heb je een huurbaas? Vraag dan om een tijdelijke verlaging van de huur of verzoek om uitstel van betaling.

Vragen

Heb je vragen naar aanleiding van het bovenstaande of wil je overleggen of deze maatregelen jou kunnen helpen dan bel gerust met je contactpersoon.