Hoger gebruikelijk loon

Bent u een aandeelhouder met een aanmerkelijk belang (5% of meer aandelenbezit in een bv of nv)? Dan valt u onder de zogenoemde gebruikelijkloonregeling. Er wordt verondersteld dat u in beginsel ten minste een bepaald (fictief) loon geniet, ongeacht het loon dat u feitelijk heeft ontvangen. Bent u directeur-groot(of enig)aandeelhouder (DGA) van uw bv, dan valt u dus onder deze regeling. Uw (fictieve) loon wordt dan ten minste gesteld op het hoogste bedrag van de volgende bedragen:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  • het hoogste loon van de werknemers die bij u in dienst zijn;
  • € 46.000.

Het bedrag van € 46.000 geldt per 1 januari 2020. In 2019, 2018 en 2017 was dit bedrag nog € 45.000. Onder bepaalde omstandigheden mag u overigens toch een lager gebruikelijk loon in aanmerking nemen. Dit is bijvoorbeeld het geval als u door ziekte aantoonbaar minder kunt werken en/of slechts eenvoudige werkzaamheden kunt verrichten.