Is schuldsanering een optie?

Misschien verwacht u niet aan uw betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Schuldsanering zal dan mogelijk nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw onderneming daarna weer levensvatbaar wordt. Daarvoor bestaan in beginsel twee mogelijkheden: minnelijke sanering of via een zogenoemde WHOA-procedure. Bij een minnelijke (ook wel onderhandse) schuldsanering, maakt u 1-op-1 afspraken met uw schuldeiser(s) om tot minder financiële druk te komen. Nadeel van deze vorm van sanering is dat vaak een deel van de schuldeisers niet zal willen meewerken, of alleen wil meewerken als alle schuldeisers meewerken.

Het alternatief is het WHOA-schuldsaneringstraject. WHOA staat voor de Wet homologatie onderhands akkoord. Het is een formeel traject waarbij de niet-welwillende schuldeisers door een rechter gedwongen kunnen worden om alsnog akkoord te gaan met een schuldsanering.

Afhankelijk van de situatie zijn er, met name voor u als IB-ondernemer nog andere mogelijkheden om tot schuldsanering te komen. U kunt hierbij denken aan de WSNP (Wet schuldsanering natuurlijke personen), de Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen) en de IOAZ (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandige).

Tip

Schuldsanering is vrijwel niet mogelijk zonder financiële middelen en juridische begeleiding. Bovendien kost het veel tijd en moeite: een schuldsaneringstraject duurt al gauw tussen de 3 en 9 maanden. Laat u daarom tijdig informeren en adviseren over schuldsanering als (reële) oplossing voor uw betalingsprobleem.