Kabinet verruimt werkkostenregeling voor mkb

De werkkostenregeling wordt verruimd, heeft de ministerraad vrijdag besloten op voordracht van staatssecretaris Snel van Financiën. Werkgevers kunnen vanaf 1 januari 2020 tot 2000 euro hogere onbelaste vergoedingen geven aan hun werknemers. De verruiming levert vooral een voordeel voor het mkb op.

Het percentage van het totale fiscale loon dat werkgevers onbelast mogen vergoeden of verstrekken wordt verhoogd van 1,2 naar 1,7% voor de eerste 400.000 euro van het totale fiscale loon. Dit betekent bij een loonsom van 400.000 euro dat werkgevers in de nieuwe situatie 6800 euro onbelast beschikbaar kunnen stellen in plaats van 4800 euro nu.

BTW en sport
Voor het bedrag boven 400.000 euro blijft het percentage van 1,2% gelden. Daarmee hebben met name midden-en kleinbedrijven voordeel van de verruiming.
Daarnaast wordt de vergoeding die de werkgever aan de werknemer geeft voor het aanvragen van een verklaring omtrent gedrag (VOG) voortaan toegevoegd aan de lijst vrijstellingen.

De verruiming is een uitwerking van de 100 miljoen euro die door het kabinet vorig jaar augustus beschikbaar is gesteld voor lagere lasten op arbeid voor het mkb. De verruiming is in nauw overleg met vertegenwoordigers van het mkb vormgegeven, meldt het kabinet.

Heeft u vragen na aanleiding van het artikel? Neem dan contact met ons op via 088 – 4568 900 of via info@staerk.nl.

 Zie ook:
— Maak kennis met Galina! | 22 januari 2019
— Van Koesveld en Staerk openen een vestiging in Kootwijkerbroek | 23 januari 2019
— Beperking lenen bij eigen BV | 24 januari 2019