Korter loon doorbetalen bij ziekte werkende AOW’er

In de ‘Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd’ (1 januari 2016) was bepaald dat u onder meer bij ziekte van een werkende AOW’er zes weken loon moest gaan doorbetalen. Die periode werd echter in het kader van een overgangsregeling tijdelijk op dertien weken vastgesteld. Op 1 april 2021 eindigt deze overgangsregeling. Hierdoor gaat uw loondoorbetalingsplicht bij ziekte voor bij u werkende AOW’ers terug van dertien naar zes weken.