Laat uw WOZ-beschikking controleren

Binnenkort valt de WOZ-beschikking 2023 op uw digitale deurmat. De WOZ-waarde 2023 betreft de waarde van uw woning (of gebouw) op de waardepeildatum 1 januari 2022.

Volgens de Waarderingskamer (de waakhond van de Wet WOZ) bedroeg de landelijk gemiddelde stijging van de WOZ-woningwaarde maar liefst 17% ten opzichte van de peildatum 1 januari 2021! Des te meer reden om de WOZ-beschikking extra kritisch te (laten) controleren. De WOZ-waarde is immers niet alleen relevant voor de gemeentelijke heffingen, maar ook voor andere belastingen, zoals de inkomstenbelasting en de schenk- en erfbelasting.

Bent u het niet eens met de vastgestelde waarde in de WOZ-beschikking, dan moet u binnen 6 weken na de dagtekening van de beschikking daartegen bezwaar aantekenen bij uw gemeente. U kunt geen bezwaar aantekenen bij de Belastingdienst! Bent u te laat, dan zit u aan de vastgestelde waarde vast voor de gemeentelijke heffingen, maar ook voor de andere belastingen.