Langer bijzonder uitstel aanvragen en verlengen

U kunt langer voor het eerst uitstel van betaling of verlenging van het uitstel aanvragen vanwege de voortdurende coronacrisis. De termijn hiervoor is namelijk verlengd tot 1 juli 2021.

Hebt u op basis van de oude regeling al verlenging van eerder verkregen uitstel gekregen, dan loopt het uitstel automatisch door tot 1 juli 2021. U hoeft dan dus niets te doen. De opgebouwde belastingschuld hoeft u niet meteen na 1 juli 2021 te voldoen. De ingangsdatum van de betalingsregeling van 36 maanden is opgeschoven van 1 juli naar 1 oktober 2021.

Uitstel aanvragen

Het is belangrijk te weten dat u zélf om verlenging van het uitstel moet vragen als u eerder een aanvraag voor drie maanden hebt ingediend en u na deze drie maanden niet aan uw betalingsverplichtingen kunt voldoen. Doet u dit niet, dan loopt u het risico om uitgesloten te worden voor de betalingsregeling van 36 maanden. De Belastingdienst zal u overigens de komende maanden op dit risico wijzen.

Let op

Als u bijzonder uitstel van betaling hebt aangevraagd, moet u wel op tijd aangifte blijven doen!