Legitiem een zwarte lijst van wanbetalers bijhouden

Het is op zijn zachtst gezegd vervelend te noemen, wanneer u als ondernemer met frauderende of wanbetalende klanten van doen hebt. Om te voorkomen dat u hier zelf de dupe van wordt, of dat uw eventuele collega’s hier de dupe van worden, wilt u misschien een zwarte lijst bijhouden. Maar dit mag niet zomaar. Allereerst moet u namelijk altijd een gerechtvaardigd belang hebben bij het voeren van de lijst. Ook moet u de fraude niet op een andere manier kunnen bestrijden en moet uw belang zwaarder wegen dan dat van de fraudeur. Dat zijn de vereisten voor het voeren van een zwarte lijst. Maar let op, er zijn meer regels waarmee u rekening moet houden.

Lijst delen

Het is nog niet gezegd dat u de zwarte lijst ook met anderen mag delen. Het maakt hierbij uit wie die ander is. Als dit intra-concern gebeurt, is er niets aan de hand. Is dit binnen één sector of binnen een beperkt geografisch gebied, dan is dit met een zwaarwegend gerechtvaardigd belang én met inachtneming van een protocol ook nog mogelijk. Wilt u cross-sectoraal een zwarte lijst delen, dan is uiterste voorzichtigheid geboden en kan een vergunning vereist zijn. De Autoriteit Persoonsgegevens zet dit in haar Handreiking nog eens uiteen.