Let op! De kleine ondernemingsregeling wordt aangepast

De kleine ondernemingsregeling (de zogenaamde KOR) wordt met ingang van het jaar 2020 gewijzigd.

Er vindt een vereenvoudiging plaats ten aanzien van de berekening en de overige voorwaarden. Is de totale jaaromzet (van de kwartalen 1 – 4) maximaal € 20.000, dan kan er worden gekozen voor een volledige vrijstelling van de btw. Op dit moment geldt de KOR alleen voor natuurlijke (rechts) personen, echter de nieuwe regeling gaat ook gelden voor stichtingen, verenigingen en besloten vennootschappen. Onder de kleine ondernemingsregeling hoeft u als ondernemer geen btw op de facturen meer te vermelden en hoeft u daarnaast geen aangifte btw meer te doen. Keerzijde hiervan is dat u ook geen btw op de inkomende facturen meer mag aftrekken. Let op! wilt u als ondernemer de nieuwe KOR toepassen, dan dient u dit vooraf te melden aan de inspecteur. De melding moet uiterlijk 20 november 2019 binnen zijn bij de Belastingdienst. Kortom, laat ons even met u meedenken. De keuze geldt namelijk voor een periode van 3 jaar!

Vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact op via info@staerk.nl of bel naar 088 – 4568 900.


Zie ook:
 Bedrijfsmiddelen aanschaffen of verkopen? |  21 november 2018 
— 
Fiets van de zaak | 19 november 2018
— Verlaagd btw-tarief wordt verhoogd van 6% naar 9% | 17 oktober 2018