Let op lijfrente bij overdracht IB-onderneming aan bv

Stel, u hebt uw onderneming overgedragen aan uw dochter. De dochter heeft uw onderneming voortgezet in de vorm van een eenmanszaak. U heeft destijds een lijfrente bedongen bij uw dochter. De zaken zijn goed gegaan en uw dochter wil haar onderneming inbrengen in een bv. Bij deze stap vraagt de lijfrenteverplichting aandacht. De lijfrente verlaat namelijk de onderneming van de oorspronkelijke voortzettende ondernemer (uw dochter). Strikt genomen is dat een verboden handeling, met fiscale gevolgen voor u. Maar er is een escape. U kunt deze fiscale gevolgen namelijk voorkomen door een verzoek in te dienen bij de inspecteur om de lijfrente over te dragen aan de bv van uw dochter.