Loket NOW 6.0 achtste aanvraagperiode open

Vanaf 14 februari 2022 opent het UWV het loket voor de aanvraag van NOW 6.0-subsidie. Dit is de achtste aanvraagperiode voor de NOW. Het UWV zal weer een formulier beschikbaar stellen, waarmee u de aanvraag kunt doen. Het loket is tot en met 13 april 2022 open. Aan de aanvraag zijn ook weer voorwaarden verbonden die grotendeels overeenkomen met die van de NOW 5.0-subsidie:
• minimaal 20% omzetverlies in het eerste kwartaal;
• een maximaal op te geven omzetverlies van 90%;
• een vergoeding van 85% van het maximaal opgegeven omzetverlies;
• een maximum vergoeding van 2 maal het maximale dagloon (€ 9.952 per maand);
• het voorschotpercentage bedraagt 80%.
• voor starters geldt dezelfde berekening van de referentie-omzetperiode als bij NOW 5.0.

Maar er zijn ook verschillen ten opzichte van de voorwaarden bij NOW 5.0. Zo mag u wel – net als bij NOW 5.0 – uw loonsom ook in het eerste kwartaal van 2022 geleidelijk verminderen met 15% zonder dat de NOW-subsidie lager wordt, maar nu ten opzichte van tweemaal de loonsom in oktober 2021. Bij NOW 5.0 was de referentiemaand september 2021. De referentieomzet-periode berekent u nu door de omzet van 2019 te delen door 4 en uw werkgeverslasten in het eerste kwartaal van 2022 worden voor 30% (bij NOW 5.0 nog 40%) gecompenseerd.

Het UWV betaalt u het voorschot NOW 6.0-subsidie in drie termijnen uit.