Loonsanctie: bij ongewijzigde omstandigheden uitgaan van deskundigenoordeel

Als het UWV vindt dat u onvoldoende doet aan de re-integratie van uw zieke werknemers, kan het UWV u verplichten om ook tijdens het derde ziektejaar loon door te betalen (loonsanctie).

Dat was ook aan de orde bij de werkgever in de volgende zaak. Het UWV had in een deskundigenoordeel het oordeel van een bedrijfsarts bevestigd: een zieke werknemer had geen arbeidsmogelijkheden. Het UWV vond echter bij ongewijzigde omstandigheden dat de werknemer tussen de datum van het deskundigenoordeel en de einddatum van 104 weken ziekte wel arbeidsmogelijkheden had. Ook vond het UWV dat de werkgever in die periode onvoldoende aan re-integratie had gedaan, waardoor er een loonsanctie aan hem werd opgelegd. De Centrale Raad van Beroep – de hoogste rechter in de sociale zekerheid – heeft daar onlangs een stokje voor gestoken en beslist dat een werkgever bij ongewijzigde omstandigheden ook na het deskundigenoordeel mag uitgaan van de juistheid van dat deskundigenoordeel. Er mag niet van hem worden verlangd om het tegendeel te bewijzen van het standpunt van het UWV. Het UWV was er niet in geslaagd om aannemelijk te maken dat zich veranderingen in de belastbaarheid van de werknemer hadden voorgedaan in de periode tussen de datum van het deskundigenoordeel en de einddatum van 104 weken ziekte. De loonsanctie werd vernietigd.

Verwijzen is voldoende

Dit oordeel is van belang omdat werkgevers regelmatig na 52 weken ziekte van een werknemer een deskundigenoordeel bij het UWV aanvragen – met de vraag of zij voldoende aan re-integratie van die werknemer hebben gedaan. Heeft u in dat geval een deskundigenoordeel gekregen en zijn de omstandigheden na het deskundigenoordeel niet gewijzigd? In dat geval hoeft u niet te bewijzen dat een ongemotiveerd ander standpunt van het UWV onjuist is. U hoeft slechts te verwijzen naar deze recente uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. Het is dan aan het UWV om aannemelijk te maken dat de omstandigheden zijn gewijzigd. Deze uitspraak maakt het in voorkomende gevallen voor u en/of uw adviseur makkelijker om:
• u tegen creatieve standpunten van het UWV te verweren;
• met minder kosten voor rechtsbijstand de loonsanctie te laten vernietigen; en
• de (loon)schade op het UWV te verhalen.

Tip
Heeft het UWV ook aan u een loonsanctie opgelegd? Vraag dan binnen 6 weken na de datum van de beslissing van het UWV deskundig advies om te beoordelen of u hiertegen bezwaar moet maken.