Meer tijd voor vaststelling TVL Q3 2021

Hebt u in de periode 1 juli tot en met 30 september 2021 TVL (Q3) ontvangen? U krijgt dan tussen 16 mei en 10 juni a.s. een vaststellingsverzoek van de RVO. U hebt daarna tot en met 1 augustus 2022 de tijd om uw werkelijke omzet in de Q3-periode door te geven aan de RVO. Daarmee hebt u meer tijd gekregen om dit te doen; eerst moest u dit namelijk uiterlijk 30 juni 2022 hebben gedaan. Reden hiervoor is dat de RVO eerst alle TVL-aanvragen wil verwerken. De TVL-regeling stopt op 30 juni 2022. Dan moeten alle aanvragen zijn afgehandeld. Nederland mag namelijk op grond van Europese regels na 30 juni geen TVL-steun meer verlenen. Wel mogen daarna nog vaststellingsverzoeken worden verwerkt voor de definitieve afhandeling van de TVL.