Meer vrije ruimte voor MKB-werkgevers

Het tweeschijvenstelsel in de berekening van de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) is verruimd. De vrije ruimte wordt voor het jaar 2020 namelijk verhoogd van 1,7% naar 3% over de eerste € 400.000 loonsom. Daarboven rekent u met 1,2% van de resterende loonsom. Daarin is niets gewijzigd.

Wat houdt de verruiming concreet in?

Hierna volgen enkele voorbeelden van hoe deze verruiming van de WKR concreet uitwerkt:

Loonsom Vrije ruimte voor de maatregel Vrije ruimte na de maatregel Verruiming als bedrag Verruiming als %
200.000 3.400 6.000 2.600 76%
400.000 6.800 12.000 5.200 76%
800.000 11.600 16.800 5.200 45%
4.000.000 50.000 55.200 5.200 10%

Bedragen in €

Concernregeling gooit roet in het eten

De WKR-eindheffing wordt per werkgever berekend. Bestaat uw bedrijf uit verschillende bv’s, waarbij werknemers op de loonlijst staan? Dan past u mogelijk de zogenaamde ‘concernregeling’ toe. U mag dan de eindheffing berekenen over het totale fiscale loon van alle bv’s die tot het concern behoren. Als u daardoor de grens van € 400.000 overschrijdt, kunt u slechts één keer gebruikmaken van de verruiming van de vrije ruimte. Past u de concernregeling niet meer toe, dan kan elke bv afzonderlijk mogelijk wel profiteren van de verruiming. Controleer daarom of u de concernregeling beter niet meer moet toepassen.