Meer vrije ruimte voor MKB-werkgevers

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Het tweeschijvenstelsel in de berekening van de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) is verruimd. De vrije ruimte wordt voor het jaar 2020 namelijk verhoogd van 1,7% naar 3% over de eerste € 400.000 loonsom. Daarboven rekent u met 1,2% van de resterende loonsom. Daarin is niets gewijzigd.

Wat houdt de verruiming concreet in?

Hierna volgen enkele voorbeelden van hoe deze verruiming van de WKR concreet uitwerkt:

Loonsom Vrije ruimte voor de maatregel Vrije ruimte na de maatregel Verruiming als bedrag Verruiming als %
200.000 3.400 6.000 2.600 76%
400.000 6.800 12.000 5.200 76%
800.000 11.600 16.800 5.200 45%
4.000.000 50.000 55.200 5.200 10%

Bedragen in €

Concernregeling gooit roet in het eten

De WKR-eindheffing wordt per werkgever berekend. Bestaat uw bedrijf uit verschillende bv’s, waarbij werknemers op de loonlijst staan? Dan past u mogelijk de zogenaamde ‘concernregeling’ toe. U mag dan de eindheffing berekenen over het totale fiscale loon van alle bv’s die tot het concern behoren. Als u daardoor de grens van € 400.000 overschrijdt, kunt u slechts één keer gebruikmaken van de verruiming van de vrije ruimte. Past u de concernregeling niet meer toe, dan kan elke bv afzonderlijk mogelijk wel profiteren van de verruiming. Controleer daarom of u de concernregeling beter niet meer moet toepassen.