Meer wijzigingen werkkostenregeling aangekondigd

Al eerder was aangekondigd dat er in het Belastingplan 2020 een voorstel komt om de vrije ruimte te verhogen. De vrije ruimte wordt volgens dit voorstel 1,7% van de loonsom tot € 400.000 plus 1,2% van de resterende loonsom.

Daarnaast komt er een gerichte vrijstelling voor vergoedingen voor Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG). Op Prinsjesdag heeft het kabinet voorgesteld om de wijze van waardebepaling bij producten uit eigen bedrijf aan te passen. Bovendien zal worden voorgesteld om u meer tijd te geven om vast te stellen óf en hoeveel eindheffing u moet betalen over de vergoedingen en verstrekkingen die u als eindheffingsbestanddelen hebt aangewezen. Nu moet dit nog uiterlijk plaatsvinden met de aangifte over januari. Voor deze voorstellen geldt dat ze zullen worden gedaan onder voorbehoud van een positief eindoordeel van de nog lopende uitvoeringstoets.