Meld arbeidsongeschiktheid bij uw pensioenfonds

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

De meeste pensioenregelingen kennen een bepaling waaruit voortvloeit dat de pensioenregeling premievrij wordt voortgezet bij arbeidsongeschiktheid van de werknemer.

De pensioenuitvoerder neemt dan als het ware de premiebetaling over. Maar aan deze premievrije voortzetting zijn wel voorwaarden verbonden. Een van die voorwaarden is vaak dat u als deelnemer bij het pensioenfonds moet melden dat u arbeidsongeschikt bent.

Bent u arbeidsongeschikt? Zorg dan dat u dit bij uw pensioenfonds meld. Zo bent u er zeker van dat uw recht van premievrije voortzetting is veiliggesteld.