Nieuw meldingsformulier voor verdeling pensioen bij echtscheiding

Het is van belang dat een scheiding tijdig bij de pensioenuitvoerder wordt gemeld. Daarvoor is vanaf 1 januari 2019 een nieuw formulier beschikbaar.

Bij tijdige melding betaalt de pensioenuitvoerder het pensioen rechtstreeks aan de ex-partner. Als u de scheiding niet binnen twee jaar na de scheidingsdatum heeft gemeld, keert de pensioenuitvoerder onder inhouding van loonheffing de jaarlijkse pensioenuitkering uit aan de pensioendeelnemende partner. Hij/zij moet vervolgens de helft van het bruto pensioen (!) uitbetalen aan zijn/haar ex-partner. Dit bedrag is bij hem/haar belast en vormt voor de pensioendeelnemende partner een aftrekpost.

Het formulier is hier te downloaden.

Heb je vragen over dit onderwerp? Neem contact met ons op!