Nieuw meldingsformulier voor verdeling pensioen bij echtscheiding

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Het is van belang dat een scheiding tijdig bij de pensioenuitvoerder wordt gemeld. Daarvoor is vanaf 1 januari 2019 een nieuw formulier beschikbaar.

Bij tijdige melding betaalt de pensioenuitvoerder het pensioen rechtstreeks aan de ex-partner. Als u de scheiding niet binnen twee jaar na de scheidingsdatum heeft gemeld, keert de pensioenuitvoerder onder inhouding van loonheffing de jaarlijkse pensioenuitkering uit aan de pensioendeelnemende partner. Hij/zij moet vervolgens de helft van het bruto pensioen (!) uitbetalen aan zijn/haar ex-partner. Dit bedrag is bij hem/haar belast en vormt voor de pensioendeelnemende partner een aftrekpost.

Het formulier is hier te downloaden.

Heb je vragen over dit onderwerp? Neem contact met ons op!