Nieuwe franchiseregels op komst

Er is een wetsvoorstel in de maak met nieuwe regels voor de franchisebranche.

Franchise is een bijzondere vorm van samenwerking tussen zelfstandige en onafhankelijke ondernemingen. Hierbij runt de franchisenemer zijn bedrijf volgens de franchiseformule van de franchisegever. In de dienstverlening, de zorg en de detailhandel – zowel food als non-food – komt franchise als bedrijfsvorm veel voor.

De onderling gemaakte afspraken tussen franchisegever en franchisenemer worden echter (lang) niet altijd nageleefd. Ook komen de gewekte verwachtingen vaak niet uit. In veel gevallen zijn franchisenemers de benadeelde partij. De nieuwe franchiseregels moeten de franchisenemer beter beschermen, waarbij de nadruk ligt op de volgende vier onderdelen, die cruciaal zijn voor evenwichtige franchiseverhoudingen:

  • de precontractuele uitwisseling van informatie;
  • de tussentijdse wijziging van een lopende franchiseovereenkomst;
  • de beëindiging van de franchisesamenwerking;
  • het overleg tussen de franchisegever en zijn franchisenemers.

De verwachting was dat het wetsvoorstel begin 2020 ingediend zou zijn bij de Tweede Kamer, maar dat was ten tijde van het schrijven van deze bijdrage nog niet gebeurd. Zodra dat wel is gebeurd, komen we hier uitgebreid op terug.