Nieuwe regeling bij onwerkbaar weer

De regeling bij onwerkbaar weer is gewijzigd. Met ingang van 1 januari 2020 geldt wettelijk dat als werknemers wegens vorst, ijzel of sneeuwval gedurende de periode 1 november t/m 31 maart niet kunnen werken, u over 2 werkdagen loon moeten doorbetalen, voordat recht bestaat op een WW-uitkering.

Kan er op een werkdag niet worden gewerkt wegens langdurige regen? Dan moet u per kalenderjaar 19 werkdagen het loon doorbetalen, voordat er recht bestaat op een WW-uitkering. De voorwaarden voor de verdere vrijstelling van de loondoorbetalingsplicht moeten wel zijn opgenomen in een cao, bijvoorbeeld de aanvulling van een WW-uitkering. Tot 1 november 2020 hoeft echter niet bij cao te zijn geregeld onder welke buitengewone natuurlijke omstandigheden er niet kan worden gewerkt. Tot 1 januari 2020 werd in diverse cao’s geregeld over hoeveel werkdagen (wachtdagen) u het loon moest doorbetalen als uw werknemers niet konden werken wegens onwerkbaar weer (vorstverlet). Pas na die wachtdagen konden werknemers een beroep doen op een WW-uitkering.

Tip

In veel cao’s is vastgelegd dat werkgevers bij vorstverlet meer dan 2 werkdagen loon moeten betalen. Deze regelingen in cao’s zijn sinds 1 januari 2020 niet meer van toepassing.