Nieuwe subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmateriaal

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Op 9 mei 2022 is het loket geopend van de nieuwe Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmateriaal (SSEB) Retrofit. Deze subsidieregeling is bedoeld om de stikstofuitstoot in de bouw terug te dringen. Bouwbedrijven in Nederland die hun bouwwerktuigen of zeegaande bouwvaartuigen emissiearm of zelfs emissieloos (laten) maken, kunnen voor de ombouwkosten subsidie krijgen. Het subsidiebedrag bedraagt voor het mkb maximaal 50% (andere bedrijven 40%) van de netto investeringskosten per ombouw van een bouwwerktuig of zeegaand bouwvaartuig. Het maximale subsidiebedrag per ombouw bedraagt € 300.000.