Nieuws

Wij houden je graag op de hoogte. Daarom publiceren we hier de ins en outs op financieel, fiscaal en juridisch gebied.

Werkgevers en werknemers

Snellere WIA-beoordeling 60+’ers

De veel te lange wachttijden voor een WIA-beoordeling worden vanaf dit najaar aangepakt. Zo moet sneller duidelijk worden of de werknemer een WIA-uitkering krijgt. Om de achterstanden in te lopen heeft het UWV voor een andere werkwijze gekozen ten aanzien

Lees verder »
Ondernemers

Geef tijdig werkelijke omzet OVK Q3 2021 door

Doordat de werkelijke omzet voor de TVL Q3 2021 later mocht worden doorgegeven aan de RVO, is ook de datum voor de vaststelling van de tegemoetkoming voor de ongedekte vaste kosten land- en tuinbouwbedrijven (OVK) over het derde kwartaal van

Lees verder »
Anticipeer Tijdig Op Einde Pensioencontract
Werkgevers en werknemers

Vergeet niet om tijdig aan te zeggen

U bent verplicht om uw medewerkers met een contract voor bepaalde tijd – dat ten minste zes maanden betreft – minimaal een maand van tevoren schriftelijk te laten weten of hun contract verlengd wordt of niet. Deze schriftelijkheid van de

Lees verder »
Subsidieregeling voor digitalisering mkb-bedrijf
Ondernemers

Subsidieregeling voor digitalisering mkb-bedrijf

Bent u een mkb-ondernemer en hebt u 2 tot 50 werknemers in dienst? Dan kunt u onder voorwaarden subsidie krijgen voor het digitaliseren van uw bedrijf via ‘Mijn Digitale Zaak’. Dit gezamenlijke initiatief van INretail, de KvK en MKB-Nederland biedt

Lees verder »
Maak Gebruik Van De Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis
Alle belastingbetalers

Verplicht energielabel voor uw woning

U bent verplicht om de koper of huurder een geregistreerd en definitief energielabel mee te geven als u uw woning verkoopt of verhuurt of oplevert. Het label geeft aan hoe energie(on)zuinig uw woning is en welke energiebesparende maatregelen nog mogelijk

Lees verder »
Bewaar Arbeidsovereenkomsten Bij De Loonadministratie
DGA

Bestuurders: voldoe aan uw administratieplicht!

Een faillissement van een onderneming is voor geen enkele partij leuk. Mensen verliezen hun baan, schuldeisers krijgen (een gedeelte van) hun vordering niet betaald en u als bestuurder bent mogelijk aansprakelijk voor het boedeltekort. Dit laatste is het geval indien

Lees verder »
NOW-Regeling – Tegemoetkoming In De Loonkosten
Werkgevers en werknemers

Start aanvraag definitieve vaststelling NOW 6.0

Sinds 3 oktober 2022 is het loket bij het UWV open voor de aanvraag van de definitieve vaststelling van NOW 6.0. Deze achtste en laatste aanvraagperiode betreft het NOW-voorschot dat u over het eerste kwartaal van 2022 hebt ontvangen. U

Lees verder »
Ondernemers

Start stapsgewijze verhoging invorderingsrente

Als u een aanslag niet op tijd betaalt, moet u invorderingsrente betalen. Tot eind juni 2022 was die rente bijna nul (0,01%). Maar sinds 1 juli 2022 wordt deze rente stapsgewijs weer verhoogd naar uiteindelijk het oude niveau van 4%

Lees verder »
Werkgevers en werknemers

Verplichte scholing kosteloos aanbieden

Als uw werknemer op grond van de wet of cao een verplichte opleiding moet volgen, moet u deze opleiding sinds 1 augustus 2022 kosteloos en zoveel als mogelijk onder werktijd aanbieden. Daarnaast komen alle kosten in verband met deze scholing

Lees verder »
Samenwoners Pas Op Met Afkoop Partneralimentatie
Alle belastingbetalers

Partnervrijstelling erfbelasting en opname in verpleeghuis

Als u ongehuwd samenwoont, bent u fiscaal partners van elkaar voor de Successiewet als:• u minimaal zes maanden (voor de erfbelasting) of twee jaar (voor de schenkbelasting) met elkaar samenwoont;• op hetzelfde woonadres bent ingeschreven in de Basisregistratie Personen; én•

Lees verder »