Nieuws

Wij houden je graag op de hoogte. Daarom publiceren we hier de ins en outs op financieel, fiscaal en juridisch gebied.

Denk Aan Tijdig Terugvragen Buitenlandse Btw Over 2019
Ondernemers

Verzoek tijdig om teruggaaf buitenlandse btw

Bent u btw-ondernemer en hebben ondernemers in een andere EU-lidstaat aan u in 2021 buitenlandse btw in rekening gebracht? U kunt die btw dan terugvragen via de Belastingdienst door in te loggen op een speciale website. Zodra het teruggaafverzoek is

Lees verder »
Werkgevers en werknemers

Uitbreiding informatieplicht – aanpassen arbeidscontracten

Tot 1 augustus 2022 moest u bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst een werknemer (schriftelijk of elektronisch) informeren over onder meer het loon, de aanvang van het dienstverband, de functie, de toepasselijke cao etc. Deze informatieplicht is sterk uitgebreid. U

Lees verder »
Controleer Wtlbeschikkingen 2018
Werkgevers en werknemers

Controleer definitieve Wtl-beschikking 2021!

Uiterlijk eind juli 2022 hebt u de definitieve beschikking Lage-Inkomensvoordeel (LIV) en het Loonkostenvoordeel (LKV) ontvangen van de Belastingdienst. Het is verstandig om deze goed te (laten) controleren en te vergelijken met de gegevens in uw loonadministratie. Zijn bijvoorbeeld de

Lees verder »
Belastingdienst Stuurt Brieven Aan Oud-ANBI’s Voor Opgaaf Vermogen 2018
Alle belastingbetalers

Doe vóór 1 september opgave gegevens ex-ANBI

In Nederland gevestigde voormalige algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) die hun status op of na 2013 hebben verloren, moeten de gegevens over 2021 vóór 1 september 2022 aanleveren bij de Belastingdienst. Voldoen zij daar niet aan, dan volgt een boete.

Lees verder »
Alle belastingbetalers

Jubelton al in 2023 omlaag

De schenkingsvrijstelling eigen woning (ook wel jubelton) wordt waarschijnlijk al op 1 januari 2023 verlaagd van € 106.671 tot € 27.231. Daartoe wordt op Prinsjesdag een voorstel ingediend bij het Belastingplan 2023. Het bedrag van de verlaagde schenkingsvrijstelling eigen woning

Lees verder »
Werkgevers en werknemers

Start betaald ouderschapsverlof

Werknemers hebben tot hun kind 8 jaar oud is recht op onbetaald ouderschapsverlof van maximaal 26 keer het aantal uren van hun werkweek. Vanaf 2 augustus 2022 kunnen zij hiervan minimaal 1 tot maximaal 9 werkweken betaald ouderschapsverlof opnemen en

Lees verder »
Consultatie ‘Excessief Lenen Bij Eigen Vennootschap’
DGA

Grens excessief lenen bij de eigen bv gaat omhoog

De grens waarboven u vanaf 2023 box-2-belasting moet betalen over schulden bij uw eigen bv wordt verhoogd van € 500.000 naar € 700.000. Het wetsvoorstel ‘Excessief lenen bij de eigen vennootschap’ is daarom aangepast. Dit wetsvoorstel is al in 2020

Lees verder »
Werkgevers en werknemers

Loon doorbetalen bij uitval uit passende arbeid na wachttijd WIA?

Een arbeidsongeschikte werknemer met arbeidsmogelijkheden kan passende arbeid verrichten – ook na 104 weken van arbeidsongeschiktheid, wanneer de loondoorbetalingsplicht bij ziekte is geëindigd. Maar dit betekent niet dat er bij uitval uit die ‘passende’ arbeid voor u een nieuwe periode

Lees verder »
Wetsvoorstel UBO-Register Eindelijk Ingediend
DGA

UBO-deadline verstreken – wat nu?

Vennootschappen, maar bijvoorbeeld ook stichtingen en verenigingen, hadden uiterlijk 27 maart 2022 hun ‘uiteindelijk belanghebbenden’ (UBO’s) moeten inschrijven in het UBO-register bij de Kamer van Koophandel. Op die dag waren de gegevens van bijna 38% van het totale aantal registratieplichtigen

Lees verder »
Sneller Schulden Saneren Bij Rendabel Bedrijf
Ondernemers

Is schuldsanering een optie?

Misschien verwacht u niet aan uw betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Schuldsanering zal dan mogelijk nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw onderneming daarna weer levensvatbaar wordt. Daarvoor bestaan in beginsel twee mogelijkheden: minnelijke sanering of via een zogenoemde WHOA-procedure.

Lees verder »
Pensioenregeling Voor ZZP'ers In De Bijstand
Werkgevers en werknemers

Premievordering pensioenfonds met terugwerkende kracht

Als een pensioenfonds een onderneming op het spoor komt die zich aan verplichte aansluiting heeft onttrokken, kan het pensioenfonds met terugwerkende kracht pensioenpremies vorderen van die onderneming. Dit is inmiddels wel duidelijk. Maar hoever gaat die terugwerkende kracht dan? Je

Lees verder »
Ondernemers

Betaaltermijnen grootbedrijven aan mkb verkort

Bent u mkb-ondernemer of zzp’er en levert u goederen of verricht u diensten aan grote ondernemingen? U moet dan mogelijk ongewenst lang wachten op de betaling. Dit blijkt ook uit de (anonieme) meldingen die zijn gedaan bij het meldpunt van

Lees verder »