Nieuws

Wij houden je graag op de hoogte. Daarom publiceren we hier de ins en outs op financieel, fiscaal en juridisch gebied.

Alle belastingbetalers

Energieprijzen tijdelijk omlaag

Het btw-tarief op aardgas, elektriciteit en stadsverwarming wordt op 1 juli 2022 verlaagd van 21% naar 9%. Op 1 april 2022 is de accijns op benzine, diesel, LPG en LNG (vloeibaar natuurlijk gas) al tijdelijk verlaagd met 21%. Hierdoor is

Lees verder »
Alle belastingbetalers

Stand van zaken herstel box-3-heffing

De box-3-heffing moet over het werkelijk rendement van de vermogensbestanddelen worden geheven, besliste de Hoge Raad eind vorig. Daarmee moet er een einde komen aan de bestaande heffingsmethodiek van box 3 (de zogenaamde forfaitaire vermogensmix) en moet aan belastingplichtigen rechtsherstel

Lees verder »
Ondernemers

Ondernemersloket sancties Rusland

Drijft u handel met Rusland? In dat geval heeft u te maken met de gevolgen van de sancties die aan Rusland zijn opgelegd. U kunt bijvoorbeeld niet meer leveren aan uw afnemers in Rusland, omdat uw goederen onder de exportcontrole

Lees verder »
Werkgevers en werknemers

Lage WW-premie bij tijdelijke urenuitbreiding

De Belastingdienst nam tot voor kort het standpunt in dat een tijdelijke urenuitbreiding altijd een tweede tijdelijke arbeidsovereenkomst is. Uit rechtspraak blijkt echter dat dit standpunt juridisch niet houdbaar is. Het gewijzigde (juiste) standpunt houdt in dat er geen sprake

Lees verder »
Werkgevers en werknemers

Geen verbod meer op nevenwerkzaamheden, tenzij….

Vanaf 1 augustus 2022 mag u een werknemer niet meer verbieden om ook ergens anders te werken. Het bedingen van een verbod op nevenwerkzaamheden in een individuele arbeidsovereenkomst of cao, is dan namelijk wettelijk niet meer toegestaan. Een dergelijk verbod

Lees verder »
Bijzonder Uitstel Loopt Af Gespreid Terugbetalen
Ondernemers

Bijzonder uitstel van betaling en aanslagen 2022

In februari jl. berichtte de Belastingdienst dat de voorlopige aanslagen inkomstenbelasting (IB) en vennootschapsbelasting (Vpb) 2022 volledig onder het bijzonder uitstel van betaling konden vallen. De Belastingdienst is hier inmiddels op teruggekomen. Belastingaanslagen waarvan de uiterste betaaldatum op of na

Lees verder »
Ondernemers

Belastingschulden terugbetalen

Het bijzonder uitstel van betaling is sinds 1 april jl. geëindigd. U moet weer aan uw betalingsverplichtingen voldoen. Hebt u van het uitstel gebruikgemaakt, dan hebt u van de Belastingdienst inmiddels een eerste overzicht ontvangen van uw openstaande schulden per

Lees verder »
Update V: Het Coronavirus (COVID-19) En Fiscale En Financiële Tegemoetkomingen Voor Het MKB
Corona-update

Loket definitieve vaststelling NOW 5.0 open

Het loket bij het UWV voor de aanvraag van de definitieve vaststelling van NOW 5.0 (zevende aanvraagperiode) gaat op 1 juni 2022 open. De zevende aanvraagperiode betreft het NOW-voorschot dat u over de periode november en december van 2021 hebt

Lees verder »
Aftrek Gemengde Kosten Gewijzigd
Ondernemers

Minder aftrek gemengde kosten

De regels voor de aftrek van gemengde kosten zijn gewijzigd. Gemengde kosten zijn pas aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als een drempelbedrag wordt overschreden. Dit drempelbedrag is sinds 1 januari 2022 verhoogd van € 4.700 naar € 4.800. Maar er is

Lees verder »