Nieuws

Wij houden je graag op de hoogte. Daarom publiceren we hier de ins en outs op financieel, fiscaal en juridisch gebied.

Update VII Het Coronavirus (COVID-19) En Fiscale En Financiële Tegemoetkomingen Voor Het MKB
Werkgevers en werknemers

Aanvragen betalingsregeling NOW-terugbetalingen

Als u gebruik maakt van de NOW-regeling, ontvangt u eerst een voorschot, dat is gebaseerd op uw geschatte omzetverlies. Vervolgens verzoekt u om vaststelling van de definitieve NOW-steun. Die is gebaseerd op uw werkelijke omzetverlies. De uitkomst kan zijn dat

Lees verder »
DGA

Houd ingangsdatum ODV in het oog

U heeft mogelijk uw pensioen in eigen beheer omgezet in een oudedagsverplichting (ODV) bij uw bv. De ODV-uitkeringen moeten ingaan op de dag dat u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Vervolgens moet een eenmaal ingegane uitkering jaarlijks worden herzien. Deze herziening

Lees verder »
Werkgevers en werknemers

Controle thuiswerkende werknemers – wat kan en wat niet

Nu thuiswerken in veel bedrijven gemeengoed is geworden, wilt u wellicht controleren of uw thuiswerkende werknemers tijdens de voorgeschreven uren daadwerkelijk aan het werk zijn. Hier zijn mogelijkheden voor, maar deze zijn niet oneindig. Er zijn bedrijven waar bijvoorbeeld dagelijks

Lees verder »
DGA

Nieuwe regels stichtingen en verenigingen

Zet u zich als bestuurslid in voor een vereniging of stichting? Dan moet u weten dat er per 1 juli a.s. wijzigingen in het bestuur en toezicht worden doorgevoerd. De meest in het oog springende wijziging betreft uw aansprakelijkheid. Het

Lees verder »
Thuiswerken Heel 2020 Geen Invloed Op Vaste (Reis)Kostenvergoedingen
Werkgevers en werknemers

Langer versoepeling onbelaste vaste reiskostenvergoeding

De bestaande versoepeling voor de onbelaste en vaste reiskostenvergoeding is verder verlengd tot 1 juli 2021. Voor reiskosten met een vast en gelijkmatig karakter kunt u een vaste onbelaste vergoeding afspreken met uw werknemers, bijvoorbeeld voor het woon-werktraject. Eerder berichtten

Lees verder »
NOW-Regeling – Tegemoetkoming In De Loonkosten
Werkgevers en werknemers

Einde NOW in zicht of toch niet?

Momenteel loopt de vijfde en laatste tranche van de NOW-regeling. Daarmee kunt u een tegemoetkoming krijgen van maximaal 85% van uw loonkosten als u door de coronacrisis ten minste 20% omzetverlies lijdt. Deze tranche loopt nog tot 1 juli 2021.

Lees verder »
Ondernemers

Registreer voor éénloketsysteem e-commerce

Eerder berichtten wij u dat de nieuwe btw-regels voor e-commerce per 1 juli 2021 in werking treden. Om de administratieve lasten hiervan te beperken, kunt u gebruikmaken van de One Stop Shop (OSS)-regeling. U kunt zich laten registreren voor dit

Lees verder »
Update II Het Coronavirus (COVID-19) En Fiscale En Financiële Tegemoetkomingen Voor Het MKB
Corona-update

Update coronamaatregelen 2021

Sinds de uitbraak van het coronavirus gevolgd door de eerste lock down, medio maart 2020, heeft de overheid allerlei steunmaatregelen getroffen voor burgers en bedrijven. Sommige zijn inmiddels stopgezet, maar andere lopen nog steeds door, al dan niet in gewijzigde

Lees verder »