Nieuws

Wij houden je graag op de hoogte. Daarom publiceren we hier de ins en outs op financieel, fiscaal en juridisch gebied.

Aftrek Gemengde Kosten Gewijzigd Per 1 Januari 2019
DGA

Aftrek gemengde kosten gewijzigd

Ook in de vennootschapsbelasting is de aftrekbaarheid van gemengde kosten beperkt als de rechtspersoon één of meer werknemers in dienst heeft. De aftrekbeperking geldt dan voor dezelfde kosten als bij de inkomstenbelasting, tenzij de kosten voor de werknemer(s) loon vormen.

Lees verder »
Werkgevers en werknemers

Valkuil bij no-riskpolis Ziektewet

Stel, een werknemer krijgt na 104 weken van arbeidsongeschiktheid een WIA-uitkering en u besluit om het dienstverband met die werknemer voort te zetten? U kunt dan in beginsel een uitkering krachtens de no-riskpolis van de Ziektewet aanvragen bij het UWV

Lees verder »
Werkgevers en werknemers

Verklaring geen privégebruik te laat – wat nu?

De ‘Verklaring geen privégebruik’ verschuift de bewijslast dat er maximaal 500 kilometer privé met de ter beschikking gestelde auto is gereden van u naar uw werknemer. Op verzoek van de Belastingdienst moet uw werknemer alsnog aantonen dat hij of zij

Lees verder »
Werkgevers en werknemers

Thuiswerkvergoeding en vervoer vanwege de werkgever

Sinds 1 januari 2022 is een gerichte vrijstelling van € 2 per dag ingevoerd voor vergoedingen van thuiswerkkosten. Deze gerichte vrijstelling geldt niet als uw werknemer op dezelfde dag gebruikmaakt van vervoer vanwege de werkgever om naar een vaste werkplek

Lees verder »
Werkgevers en werknemers

Slechts verplichte arbovoorzieningen vrijgesteld

Vanaf 2022 zijn alleen verplichte arbovoorzieningen gericht vrijgesteld. Dit zijn voorzieningen die direct samenhangen met de verplichtingen die u heeft om met de arbeid verbonden veiligheids- of gezondheidsrisico’s te voorkomen. Als voorbeelden worden genoemd: een ergonomisch verantwoorde bureaustoel, een voetenbankje

Lees verder »
Hoge Schuld Bij Uw Bv Draag Uw Box-3-Woningen Over
Alle belastingbetalers

Box-3-heffing over werkelijk rendement

Eind vorig jaar deed de hoogste belastingrechter, de Hoge Raad, een belangrijke uitspraak over de box-3-heffing. Kort samengevat oordeelde de Hoge Raad dat de heffingsmethodiek (de zogenaamde forfaitaire vermogensmix) in box 3 voor de jaren 2017 en 2018 discriminerend is.

Lees verder »
Ondernemers

Huurkorting door coronamaatregelen

Huurt u een bedrijfsruimte, dan vraagt u zich misschien af of u recht heeft op huurprijsvermindering, omdat u door de coronamaatregelen uw onderneming niet kunt uitoefenen. Sinds de uitbraak van het coronavirus is hierover veel rechtspraak geweest. Vaak betrof het

Lees verder »
Ondernemers

Uitstel van betaling verder verlengd

Het bijzonder uitstel van betaling is opnieuw verlengd; dit keer tot en met 31 maart 2022. Heeft u al bijzonder uitstel van betaling gekregen, dan wordt dit automatisch verlengd voor belastingen waarvan de uiterste betaaldatum verstrijkt voor 1 april 2022.

Lees verder »
Update VIII Het Coronavirus (COVID-19) En Fiscale En Financiële Tegemoetkomingen Voor Het MKB
Ondernemers

Vraag tijdig vaststelling TVL Q2 aan

Hebt u TVL-subsidie ontvangen in het tweede kwartaal van 2021 (Q2)? Dan moet u de werkelijke omzet in die periode doorgeven aan de RVO, zodat de definitieve tegemoetkoming kan worden vastgesteld. Net als bij TVL Q1 gaat u hiervoor naar

Lees verder »
Alle belastingbetalers

Meer subsidie voor isolatiemaatregelen en warmtepomp

Bent u van plan om isolatiemaatregelen te treffen in uw eigen woning? Sinds 1 januari 2022 kunt u meer subsidie krijgen op grond van de ‘Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing’ (ISDE) als u twee of meer grote isolatiemaatregelen in uw

Lees verder »
De Arbeidsrechtelijke Gevolgen Van Het Coronavirus (COVID-19)
Werkgevers en werknemers

Vraag tijdig vaststelling NOW 2.0 aan

Heeft u over de tweede aanvraagperiode (juni, juli, augustus en september 2020) een voorschot NOW 2.0-subsidie ontvangen? Dan moet u uiterlijk 31 maart 2022 bij het UWV een aanvraag indienen voor de definitieve vaststelling van de NOW-subsidie over deze periode.

Lees verder »