Nieuws

Wij houden je graag op de hoogte. Daarom publiceren we hier de ins en outs op financieel, fiscaal en juridisch gebied.

Ondernemers

Start stapsgewijze verhoging invorderingsrente

Als u een aanslag niet op tijd betaalt, moet u invorderingsrente betalen. Tot eind juni 2022 was die rente bijna nul (0,01%). Maar sinds 1 juli 2022 wordt deze rente stapsgewijs weer verhoogd naar uiteindelijk het oude niveau van 4%

Lees verder »
Werkgevers en werknemers

Verplichte scholing kosteloos aanbieden

Als uw werknemer op grond van de wet of cao een verplichte opleiding moet volgen, moet u deze opleiding sinds 1 augustus 2022 kosteloos en zoveel als mogelijk onder werktijd aanbieden. Daarnaast komen alle kosten in verband met deze scholing

Lees verder »
Samenwoners Pas Op Met Afkoop Partneralimentatie
Alle belastingbetalers

Partnervrijstelling erfbelasting en opname in verpleeghuis

Als u ongehuwd samenwoont, bent u fiscaal partners van elkaar voor de Successiewet als:• u minimaal zes maanden (voor de erfbelasting) of twee jaar (voor de schenkbelasting) met elkaar samenwoont;• op hetzelfde woonadres bent ingeschreven in de Basisregistratie Personen; én•

Lees verder »
Alle belastingbetalers

Informatierecht onterfd kind

Een kind dat door zijn ouders is onterfd, heeft altijd recht op de legitieme portie. Dit is een vordering in geld waarop een kind minimaal recht heeft bij het overlijden van zijn of haar ouder. Met het opeisen daarvan wordt

Lees verder »
Werkgevers en werknemers

Uurloongrenzen jeugd-LIV 2022

De uurloongrenzen voor het jeugd-LIV 2022 zijn bekendgemaakt. De uurloongrenzen worden afgeleid van het gemiddelde minimumuurloon per 1 januari en 1 juli. U krijgt het jeugd-LIV voor werknemers die op 31 december 2021 18, 19 of 20 jaar oud waren.

Lees verder »
Werkgevers en werknemers

Beter voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Uw werknemers kunnen u sinds 1 augustus jl. verzoeken om beter voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden. Denk hierbij aan een verzoek om een voorspelbaarder rooster of een contract voor onbepaalde tijd. Dit recht is een uitbreiding op het bestaande verzoekrecht van

Lees verder »
Turboliquidatie Meestal Niet Probleemloos
DGA

Heropenen vereffening ontbonden bv, kan dat?

In de praktijk vinden er veel zogenaamde ‘turboliquidaties’ plaats. Dit is een ontbinding van een rechtspersoon zonder dat een vereffening hoeft plaatst te vinden. Dit kan betekenen dat een rechtspersoon van de ene op de andere dag is ontbonden en

Lees verder »