Nieuws

Wij houden je graag op de hoogte. Daarom publiceren we hier de ins en outs op financieel, fiscaal en juridisch gebied.

Zzp'ers Met Een Kind Krijgen Alsnog Compensatie
Werkgevers en werknemers

Aanvragen betaald ouderschapsverlof gestart

Sinds 9 augustus jl. kunt u bij het UWV de uitkering betaald ouderschapsverlof aanvragen voor uw werknemers. Zij hebben tot hun kind 8 jaar oud is recht op onbetaald ouderschapsverlof van maximaal 26 keer het aantal uren van hun werkweek.

Lees verder »
Box-3-Heffing Zal Niet Eerder Dan In 2021 Worden Verlaagd
Alle belastingbetalers

Laatste ontwikkelingen box-3-herstel

Het kabinet heeft een beleidsbesluit gepubliceerd waarin wordt uitgewerkt hoe de aanslagen inkomstenbelasting met box-3-heffing moeten worden vastgesteld naar aanleiding van het bekende kerstarrest. Dit besluit is bedoeld voor het rechtsherstel van mensen die tijdig bezwaar hebben gemaakt tegen de

Lees verder »
Terughoudend Boetebeleid Modelovereenkomsten Wet DBA
Ondernemers

Check geldigheid modelovereenkomst

Sinds 2015 kunnen opdrachtgevers via goedgekeurde modelovereenkomsten zekerheid krijgen voor het werken met een opdrachtnemer buiten loondienst. De geldigheidsduur van deze modelovereenkomsten is in beginsel vijf jaar. Inmiddels zijn dus de nodige modelovereenkomsten verlopen. Is dat het geval, dan zal

Lees verder »
Werkgevers en werknemers

Verbod op nevenwerkzaamheden

Een andere belangrijke wijziging in de arbeidsvoorwaarden betreft het nevenwerkzaamhedenbeding. Het bedingen van een absoluut verbod op nevenwerkzaamheden in een individuele arbeidsovereenkomst of cao, is sinds 1 augustus jl. wettelijk niet meer toegestaan. Een dergelijk beding kunt u alleen nog

Lees verder »
Eigenrisicodragers ZW Moeten Werknemers Na Einde Contract Weer In Dienst Nemen!
DGA

Opstellen RI&E ook voor dga/enig werknemer bv?

Veel organisaties ontvangen een brief met een verplichting tot het opstellen van een Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). De RI&E brengt de arbeidsrisico’s van het bedrijf in kaart. Vervolgens wordt een plan van aanpak gemaakt om deze risico’s te beheersen. De

Lees verder »
Denk Aan Tijdig Terugvragen Buitenlandse Btw Over 2019
Ondernemers

Verzoek tijdig om teruggaaf buitenlandse btw

Bent u btw-ondernemer en hebben ondernemers in een andere EU-lidstaat aan u in 2021 buitenlandse btw in rekening gebracht? U kunt die btw dan terugvragen via de Belastingdienst door in te loggen op een speciale website. Zodra het teruggaafverzoek is

Lees verder »
Werkgevers en werknemers

Uitbreiding informatieplicht – aanpassen arbeidscontracten

Tot 1 augustus 2022 moest u bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst een werknemer (schriftelijk of elektronisch) informeren over onder meer het loon, de aanvang van het dienstverband, de functie, de toepasselijke cao etc. Deze informatieplicht is sterk uitgebreid. U

Lees verder »
Controleer Wtlbeschikkingen 2018
Werkgevers en werknemers

Controleer definitieve Wtl-beschikking 2021!

Uiterlijk eind juli 2022 hebt u de definitieve beschikking Lage-Inkomensvoordeel (LIV) en het Loonkostenvoordeel (LKV) ontvangen van de Belastingdienst. Het is verstandig om deze goed te (laten) controleren en te vergelijken met de gegevens in uw loonadministratie. Zijn bijvoorbeeld de

Lees verder »
Belastingdienst Stuurt Brieven Aan Oud-ANBI’s Voor Opgaaf Vermogen 2018
Alle belastingbetalers

Doe vóór 1 september opgave gegevens ex-ANBI

In Nederland gevestigde voormalige algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) die hun status op of na 2013 hebben verloren, moeten de gegevens over 2021 vóór 1 september 2022 aanleveren bij de Belastingdienst. Voldoen zij daar niet aan, dan volgt een boete.

Lees verder »
Alle belastingbetalers

Jubelton al in 2023 omlaag

De schenkingsvrijstelling eigen woning (ook wel jubelton) wordt waarschijnlijk al op 1 januari 2023 verlaagd van € 106.671 tot € 27.231. Daartoe wordt op Prinsjesdag een voorstel ingediend bij het Belastingplan 2023. Het bedrag van de verlaagde schenkingsvrijstelling eigen woning

Lees verder »
Werkgevers en werknemers

Start betaald ouderschapsverlof

Werknemers hebben tot hun kind 8 jaar oud is recht op onbetaald ouderschapsverlof van maximaal 26 keer het aantal uren van hun werkweek. Vanaf 2 augustus 2022 kunnen zij hiervan minimaal 1 tot maximaal 9 werkweken betaald ouderschapsverlof opnemen en

Lees verder »