Nieuws

Wij houden je graag op de hoogte. Daarom publiceren we hier de ins en outs op financieel, fiscaal en juridisch gebied.

Consultatie ‘Excessief Lenen Bij Eigen Vennootschap’
DGA

Grens excessief lenen bij de eigen bv gaat omhoog

De grens waarboven u vanaf 2023 box-2-belasting moet betalen over schulden bij uw eigen bv wordt verhoogd van € 500.000 naar € 700.000. Het wetsvoorstel ‘Excessief lenen bij de eigen vennootschap’ is daarom aangepast. Dit wetsvoorstel is al in 2020

Lees verder »
Werkgevers en werknemers

Loon doorbetalen bij uitval uit passende arbeid na wachttijd WIA?

Een arbeidsongeschikte werknemer met arbeidsmogelijkheden kan passende arbeid verrichten – ook na 104 weken van arbeidsongeschiktheid, wanneer de loondoorbetalingsplicht bij ziekte is geëindigd. Maar dit betekent niet dat er bij uitval uit die ‘passende’ arbeid voor u een nieuwe periode

Lees verder »
Wetsvoorstel UBO-Register Eindelijk Ingediend
DGA

UBO-deadline verstreken – wat nu?

Vennootschappen, maar bijvoorbeeld ook stichtingen en verenigingen, hadden uiterlijk 27 maart 2022 hun ‘uiteindelijk belanghebbenden’ (UBO’s) moeten inschrijven in het UBO-register bij de Kamer van Koophandel. Op die dag waren de gegevens van bijna 38% van het totale aantal registratieplichtigen

Lees verder »
Sneller Schulden Saneren Bij Rendabel Bedrijf
Ondernemers

Is schuldsanering een optie?

Misschien verwacht u niet aan uw betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Schuldsanering zal dan mogelijk nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw onderneming daarna weer levensvatbaar wordt. Daarvoor bestaan in beginsel twee mogelijkheden: minnelijke sanering of via een zogenoemde WHOA-procedure.

Lees verder »
Pensioenregeling Voor ZZP'ers In De Bijstand
Werkgevers en werknemers

Premievordering pensioenfonds met terugwerkende kracht

Als een pensioenfonds een onderneming op het spoor komt die zich aan verplichte aansluiting heeft onttrokken, kan het pensioenfonds met terugwerkende kracht pensioenpremies vorderen van die onderneming. Dit is inmiddels wel duidelijk. Maar hoever gaat die terugwerkende kracht dan? Je

Lees verder »
Ondernemers

Betaaltermijnen grootbedrijven aan mkb verkort

Bent u mkb-ondernemer of zzp’er en levert u goederen of verricht u diensten aan grote ondernemingen? U moet dan mogelijk ongewenst lang wachten op de betaling. Dit blijkt ook uit de (anonieme) meldingen die zijn gedaan bij het meldpunt van

Lees verder »
Alle belastingbetalers

Energieprijzen tijdelijk omlaag

Het btw-tarief op aardgas, elektriciteit en stadsverwarming wordt op 1 juli 2022 verlaagd van 21% naar 9%. Op 1 april 2022 is de accijns op benzine, diesel, LPG en LNG (vloeibaar natuurlijk gas) al tijdelijk verlaagd met 21%. Hierdoor is

Lees verder »
Alle belastingbetalers

Stand van zaken herstel box-3-heffing

De box-3-heffing moet over het werkelijk rendement van de vermogensbestanddelen worden geheven, besliste de Hoge Raad eind vorig. Daarmee moet er een einde komen aan de bestaande heffingsmethodiek van box 3 (de zogenaamde forfaitaire vermogensmix) en moet aan belastingplichtigen rechtsherstel

Lees verder »
Ondernemers

Ondernemersloket sancties Rusland

Drijft u handel met Rusland? In dat geval heeft u te maken met de gevolgen van de sancties die aan Rusland zijn opgelegd. U kunt bijvoorbeeld niet meer leveren aan uw afnemers in Rusland, omdat uw goederen onder de exportcontrole

Lees verder »
Werkgevers en werknemers

Lage WW-premie bij tijdelijke urenuitbreiding

De Belastingdienst nam tot voor kort het standpunt in dat een tijdelijke urenuitbreiding altijd een tweede tijdelijke arbeidsovereenkomst is. Uit rechtspraak blijkt echter dat dit standpunt juridisch niet houdbaar is. Het gewijzigde (juiste) standpunt houdt in dat er geen sprake

Lees verder »
Werkgevers en werknemers

Geen verbod meer op nevenwerkzaamheden, tenzij….

Vanaf 1 augustus 2022 mag u een werknemer niet meer verbieden om ook ergens anders te werken. Het bedingen van een verbod op nevenwerkzaamheden in een individuele arbeidsovereenkomst of cao, is dan namelijk wettelijk niet meer toegestaan. Een dergelijk verbod

Lees verder »