Nieuws

Wij houden je graag op de hoogte. Daarom publiceren we hier de ins en outs op financieel, fiscaal en juridisch gebied.

DGA

Verzoek om voorlopige verliesverrekening

U kunt een verlies uit enig jaar verrekenen met de winst van andere jaren. Vooruitlopend op het definitief vast te stellen verlies kunt u verzoeken om voorlopige, achterwaartse verliesverrekening. Dit kan u een liquiditeitsvoordeel opleveren. Zeker in coronatijd kan dit

Lees verder »
Alle belastingbetalers

Tijdig online aangifte verhuurderheffing 2021 doen

Was u op 1 januari 2021 in het bezit van meer dan 50 huurwoningen met een maximale kale huurprijs van € 752,33 per maand? In dat geval bent u verhuurderheffing verschuldigd. De verhuurderheffing wordt berekend over de WOZ-waarde van deze

Lees verder »
Ondernemers

Meer steun voor evenementenbranche

Bent u werkzaam in de evenementenbranche? In dat geval kon u zich vóór de coronacrisis verzekeren tegen het risico op annuleringen. Veel verzekeraars hebben deze optie inmiddels uit hun polissen gehaald. Omdat de evenementensector dit risico onverminderd is blijven lopen

Lees verder »
Bijzonder Uitstel Loopt Af Gespreid Terugbetalen
Werkgevers en werknemers

Tijdig versoberde NOW 4.0 aanvragen

Tot 30 september 2021 kunt u nog NOW-subsidie aanvragen voor de periode juli tot en met september 2021. Dit is de zesde en laatste aanvraagperiode. Ten opzichte van eerdere aanvraagperiodes zijn er enkele belangrijke wijzigingen. U kunt in de laatste

Lees verder »
Werkgevers en werknemers

Vraag tijdig subsidie praktijkleren aan

Heeft u in uw bedrijf in het studiejaar 2020/2021 praktijk- of werkleerplaatsen aangeboden? U kunt dan tot en met 16 september 2021 een subsidie van maximaal € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats aanvragen als tegemoetkoming in de begeleidingskosten. Deze

Lees verder »
Een Levenstestament Wie Heeft Dat Nog Niet
Alle belastingbetalers

Testament onbekend

Een testament is van groot belang om te weten wie de erfgenamen zijn en wat de laatste wil is van de overledene. Maar het is niet altijd bekend of de overledene een testament heeft laten opmaken. Wilt u (of uw

Lees verder »
Alle belastingbetalers

Ongehuwde partner van moeder krijgt automatisch gezag

Elk jaar worden er zo’n 75.000 kinderen buiten een huwelijk of geregistreerd partnerschap geboren. Wanneer u niet met elkaar getrouwd bent of geen geregistreerd partnerschap met elkaar bent aangegaan, is op dat moment alleen de moeder die het kind heeft

Lees verder »
Een Levenstestament Wie Heeft Dat Nog Niet
Alle belastingbetalers

Alles goed regelen zonder testament

Stel, u hebt geen testament laten opmaken en u overlijdt met achterlating van een partner en twee kinderen. Volgens de wettelijke verdeling worden dan alle bezittingen en schulden van uw nalatenschap automatisch aan uw partner toebedeeld. Uw kinderen krijgen dan

Lees verder »