Nog altijd geen ontslagplicht bij slapend dienstverband

Sinds enkele maanden is er een discussie gaande: moeten slapende dienstverbanden nu wel of niet worden beëindigd? De rechter heeft al meermaals geoordeeld dat een slapend dienstverband niet hoeft te worden ‘gewekt’, ook al ziet de werknemer dit in het licht van de te bereiken AOW-leeftijd graag anders.

Het uitgangspunt is nog altijd dat u als werkgever de vrije keuze hebt om een dergelijk dienstverband te beëindigen. Houdt u het dienstverband aan, dan voorkomt u dat u de transitievergoeding moet betalen. Inmiddels geldt hierop echter in één situatie een uitzondering. U bent verplicht om het dienstverband te beëindigen en de transitievergoeding te betalen als de zieke werknemer na 2 jaar ziekte nooit meer bij u zal kunnen werken en er een reële verwachting is dat de werknemer binnen afzienbare tijd zal komen te overlijden. Volgens de rechter heeft de werkgever in die situatie geen te respecteren belang meer om die dienstverbanden te handhaven en om zo betaling van transitievergoedingen te vermijden. Onder die omstandigheden is voortzetting van het dienstverband in strijd met goed werkgeverschap.

Tip

Toch kan het ook onder andere omstandigheden verstandig zijn om een slapend dienstverband te beëindigen vanwege de compensatie die u vanaf 1 april 2020 kunt krijgen voor de betaalde transitievergoeding bij ontslag van een werknemer na 2 jaar ziekte.