ODV bij onbekende erfgenamen

Als u uw pensioen in eigen beheer hebt omgezet in een oudedagsverplichting(ODV), komen de ODV-uitkeringen na uw overlijden toe aan uw erfgenamen.

Heeft u zelf al uitkeringen ontvangen, dan gaan de uitkeringen direct over op uw erfgenamen. Als u nog geen uitkeringen hebt gehad, gaan de uitkeringen over binnen twaalf maanden na uw overlijden. Soms is op het overlijdensmoment nog niet bekend wie de erfgenamen zijn. Bijvoorbeeld omdat nog niet bekend is wie van de erfgenamen de nalatenschap aanvaardt.

De Belastingdienst staat dan toe dat de uitkeringen uit de ODV worden opgeschort, totdat bekend is wie van de erfgenamen recht heeft op de ODV-uitkeringen. De opgeschorte uitkeringen moeten dan in één keer worden uitgekeerd.

Tip
Het is tot het einde van dit jaar nog mogelijk om de in eigen beheer uitgevoerde pensioenaanspraken af te kopen, of om deze om te zetten in een ODV.