Over zonnepanelen: terugvraagtermijn btw beperkt en salderingsregeling voortgezet tot 2023

Heb je zonnepanelen gekocht? In dat geval kun je de btw op de aanschafprijs van de panelen en op de installatiekosten terugvragen bij de Belastingdienst. Tot voor kort gold hiervoor geen uiterste termijn. Sinds 1 januari 2019 moet de teruggaaf echter binnen zes maanden na afloop van het jaar waarin de panelen gekocht zijn, aangevraagd worden. Zijn de panelen vóór 2019 gekocht, dan kan de btw in elk geval de btw nog tot 1 juli 2019 teruggevraagd worden, ongeacht het jaar waarin de zonnepanelen zijn aangeschaft.

Salderingsregeling zonnepanelen voortgezet tot 2023

Eigenaren van zonnepanelen kunnen nog tot 1 januari 2023 gebruikmaken van de bestaande salderingsregeling. Dat wil zeggen dat de opgewekte stroom die aan het stroomnet teruggegeven wordt, mag worden afgetrokken van het eigen energiegebruik. Vanaf 2023 krijg je nog wel een vergoeding voor de teruggeleverde stroom, maar het belastingvoordeel wordt dan geleidelijk afgebouwd. Op een later moment wordt beslist hoe invulling wordt gegeven aan de afbouw. Het fiscale voordeel zal naar verwachting in 2030 tot nul zijn teruggebracht.