Pas op met aanvragen ongehuwden-AOW na opname in verzorgingstehuis

Is uw partner opgenomen in een verzorgingsinstelling of is dat binnenkort aan de orde? Laat dan beoordelen of de verhoging van de AOW-uitkering nadelig zou kunnen uitpakken voor de eigen bijdrage. Als een van u beiden wordt opgenomen in een verzorgingstehuis, kunnen u en uw partner de ongehuwden-AOW-uitkering aanvragen. U ontvangt dan ieder bruto ruim € 400 per maand extra aan AOW. De keuze voor deze ongehuwden-AOW kan echter nadelige gevolgen hebben voor de berekening van de eigen bijdrage op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze bijdrage wordt berekend op basis van het verzamelinkomen, gecorrigeerd met een component voor het box-3-vermogen. De verhoging van de AOW-uitkering kan dus leiden tot een hoger verzamelinkomen en dus tot een hogere eigen bijdrage.