Pas op met ontslag bijna gepensioneerde werknemer

Het aantal eigenrisicodragers ZW (ziektewet) is de laatste jaren fors toegenomen, met name onder grote(re) uitzend- en payrollbedrijven.

Payrollwerkgevers worden mogelijk vanaf 1 januari 2020 bij nieuwe overeenkomsten niet meer als ‘uitzendbedrijf’ aangemerkt door het wetsvoorstel ‘Wet arbeidsmarkt in balans.’ Maar afgezien daarvan maakt een verplichting om ex-werknemers in het kader van re-integratie na einde contract weer in dienst te nemen, het niet erg aantrekkelijk om ERD-ZW-werkgever te worden of te blijven. Om die reden is het verstandig om uiterlijk in september 2019 af te wegen of u per 1 januari 2020 nog ERD-ZW-werkgever wilt blijven of worden. Deze re-integratieverplichting kan een reden zijn om terug te keren naar de publieke verzekering bij het UWV.

In dienst houden

Kortom, er is geen sprake van een zogenaamde ‘aftopping’. De transitievergoeding is echter niet verschuldigd bij een ontslag op de pensioendatum. Daarom is het in sommige gevallen de afweging waard om een werknemer nog even in dienst te houden. Dit is uiteraard afhankelijk van de hoogte van het loon en de duur van het dienstverband; deze zijn bepalend voor de berekening van de hoogte van de transitievergoeding.

Compensatie

Markant in deze zaak is het feit dat de vergoeding hier moet worden betaald nadat de ontslagvergunning werd aangevraagd na 24 maanden arbeidsongeschiktheid van de werknemer. Gezien de nieuwe wetgeving ‘compensatie transitievergoeding’ die per 1 april 2020 van kracht wordt, zou deze werkgever de rekening straks kunnen doorschuiven naar het UWV.