Pensioenakkoord leidt tot minder Lage-inkomensvoordeel

Er is eindelijk een Pensioenakkoord, maar met gevolgen voor het Lage-inkomensvoordeel (LIV).

Om de uitgaven als gevolg van het Pensioenakkoord te dekken, wordt namelijk de Wet tegemoetkomingen loondomein aangepast. Daardoor zal er met ingang van 2020 nog maar één bedrag voor het LIV zijn: € 0,51 per verloond uur, met een maximum van € 1.000 per werknemer per kalenderjaar. Het hoge tarief van € 1,01 per verloond uur en maximaal € 2.000 per werknemer per kalenderjaar vervalt dus.

De bedragen van het jeugd-LIV worden in 2020 gehalveerd en met ingang van 2024 wordt het jeugd-LIV helemaal afgeschaft. U wordt dus vanaf 2020 minder gecompenseerd voor de verhoging van het minimumloon sinds juli 2017.