Prinsjesdag 2019: de belangrijkste ontwikkelingen voor de DGA

We hebben de meest belangrijke zaken uit de belastingplannen 2020 en andere nieuwe wetgeving voor je verzameld. Lees hier de belangrijkste ontwikkelingen voor de DGA.

Minder en later verlaging Vpb-tarieven

De tarieven van de vennootschapsbelasting (Vpb) gaan minder snel en later omlaag dan vorig jaar bij de Belastingplannen was besloten. Het 20%-tarief voor belastbare winst tot € 200.000 gaat volgend jaar wel naar 16,5% (en in 2021 naar 15%), maar het 25%-tarief voor belastbare winst boven € 200.000 gaat niet volgend jaar maar pas in 2021 omlaag. Bovendien gaat dit tarief dan niet naar 20,5% maar naar 21,7%. Desondanks blijft het interessant om winst uit te stellen. Dat kan bijvoorbeeld door het vormen van een voorziening groot onderhoud of een garantievoorziening.

Geen belastingrente meer bij tijdige en juiste Vpb-aangifte

Vanaf 1 januari 2020 betaalt uw bv geen belastingrente meer als u de Vpb-aangifte indient voor de eerste dag van de zesde maand na het tijdvak waarover de vennootschapsbelasting wordt geheven en de ingediende aangifte juist is. In meeste gevallen loopt het kalenderjaar gelijk aan het boekjaar. De uiterste indieningsdatum is in dit verband dan dus 1 juni na het jaar waarover uw bv vennootschapsbelasting moet betalen.

Lees ook de meest belangrijke zaken uit de belastingplannen 2020 en andere nieuwe wetgeving voor:

De ondernemer
Werkgevers en werknemers
Alle belastingbetalers

In dit artikel is de stand van zaken in wet- en regelgeving verwerkt tot 19 september 2019. Hoewel ten aanzien van de inhoud de uiterste zorg is nagestreefd, kan niet volledig worden ingestaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. De redactie, de uitgever en de verspreider sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit. Voor een toelichting kunt u altijd contact met ons opnemen