Prinsjesdag 2019: de belangrijkste ontwikkelingen voor werkgevers en werknemers

We hebben de meest belangrijke zaken uit de belastingplannen 2020 en andere nieuwe wetgeving voor je verzameld. Lees hier de belangrijkste ontwikkelingen voor werkgevers en werknemers.

Meer vrije ruimte

De vrije ruimte wordt volgend jaar verruimd. U berekent de vrije ruimte dan als volgt: 1,7% van de loonsom tot € 400.000 plus 1,2% van de resterende loonsom. Bij € 400.000 loonsom kunt u nu € 4.800 onbelast vergoeden of verstrekken. Na de verruiming kunt u over dit bedrag € 6.800 belastingvrij vergoeden of verstrekken. De vrije ruimte wordt dus maximaal € 2.000 ruimer. Let op bij het toepassen van de concernregeling, dan mist u maximaal € 2.000 extra vrije ruimte.

Andere wijzigingen in de werkkostenregeling

Daarnaast komt er een gerichte vrijstelling voor vergoedingen voor de kosten van Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG). Maar er is meer. U krijgt meer tijd om vast te stellen óf u boven de vrije ruimte uitkomt. Als u eindheffing moet betalen moet dit nu nog uiterlijk plaatsvinden bij de aangifte over het eerste loontijdvak. Vanaf 2020 mag dat ook bij de loonaangifte over het tweede loontijdvak.

Verhoging bijtelling elektrische auto’s vanaf 2020

De bijtelling voor het privégebruik van een nieuwe elektrische auto van de zaak wordt in 2020 verhoogd van 4% naar 8%. Deze bijtelling wordt volgend jaar berekend over de eerste € 45.000 van de catalogusprijs van de auto. Is de catalogusprijs hoger dan geldt voor het meerdere een bijtellingspercentage van 22%. Nu is dat nog 4% bijtelling over de eerste € 50.000 en 22% over het meerdere. Er geldt wel een overgangsregeling, waardoor u vanaf de eerste tenaamstelling nog 60 maanden de bestaande bijtelling mag hanteren.

Na 2020
Het bijtellingspercentage voor elektrische auto’s wordt in 2021 verder verhoogd tot 12%. In 2022 tot met 2024 bedraagt de bijtelling 16% en in 2025 17%. De catalogusprijs van een nieuwe elektrische auto waarop deze percentages moeten worden toegepast, is in de periode 2021 tot met 2025 vastgesteld op € 40.000. Is de catalogusprijs hoger dan geldt voor het meerdere weer een bijtellingspercentage van 22%. Met ingang van 2026 bedraagt de bijtelling van de elektrische auto 22% over de hele catalogusprijs, gelijk aan die van gewone auto’s.

Let op
Rijdt u in een auto op waterstof dan geldt de splitsing in het bijtellingspercentage niet voor u.

Vrijstelling voor verzekering loondoorbetaling bij ziekte en eigenrisicodragerschap

U bent als werkgever verplicht om het loon van een zieke werknemer door te betalen of u bent eigenrisicodrager en neemt zelf het risico op u van de betaling van ziekengeld, WGA- en overlijdensuitkeringen. In beide gevallen kunt u deze verplichtingen geheel of gedeeltelijk afdekken met een verzekering. Het kabinet stelt voor om deze verzekeringen vrij testellen van assurantiebelasting.

Wijziging grondslag korting voor producten uit eigen bedrijf

U mag uw werknemers 20% korting geven op producten uit uw eigen bedrijf, met een maximum van € 500 per jaar. De grondslag waarover die korting wordt berekend, wijzigt. Die wordt voortaan de waarde in het economisch verkeer, meestal is dat de consumentenprijs.

Wijzigingen in de S&O-afdrachtvermindering

Er komen vier momenten waarop u per kalenderjaar de afdrachtvermindering S&O kunt aanvragen. Nu zijn dat nog drie momenten. U mag de aanvraag nog indienen op de laatste dag voor de dag waarop de periode van het S&O-werk begint. Nu is dat nog een maand voorafgaand aan die periode. Begint die periode op 1 januari, dan moet u uiterlijk op 20 december van het voorafgaande kalenderjaar de S&O-afdrachtvermindering hebben aangevraagd.
De vierde wijziging ziet op een digitale storing bij het aanvraagloket van rvo.nl. Als u om die reden te laat bent met het indienen van de aanvraag wordt u dat niet aangerekend. Dat geldt ook in het geval u door de storing te laat bent met:
• de opgave van de burgerservicenummers van de werknemers die de S&O-werkzaamheden uitvoeren;
• de urenregistratie;
• de aanlevering van de gerealiseerde kosten en uitgaven.

Lees ook de meest belangrijke zaken uit de belastingplannen 2020 en andere nieuwe wetgeving voor:

De ondernemer
De DGA
Alle belastingbetalers

In dit artikel is de stand van zaken in wet- en regelgeving verwerkt tot 19 september 2019. Hoewel ten aanzien van de inhoud de uiterste zorg is nagestreefd, kan niet volledig worden ingestaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. De redactie, de uitgever en de verspreider sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit. Voor een toelichting kunt u altijd contact met ons opnemen