Prinsjesdag 2022; de belangrijkste ontwikkelingen voor werkgevers en werknemers

We hebben de meest belangrijke zaken uit de belastingplannen 2023 en andere nieuwe wetgeving voor je verzameld. De voorgestelde maatregelen treden per 1 januari 2023 in werking, tenzij anders is vermeld. Houd er rekening mee dat zowel Tweede als Eerste Kamer nog anders kunnen beslissen over deze plannen.

Lees hier de belangrijkste ontwikkelingen voor werkgevers en werknemers.

Meer vrije ruimte in de werkkostenregeling

Het percentage van de vrije ruimte in de werkkostenregeling over de eerste € 400.000 fiscale loonsom gaat omhoog met 0,22%. Daardoor gaat het percentage van 1,7% naar 1,92%. Boven de € 400.000 blijft het percentage 1,18%.

Onbelaste reiskostenvergoeding stapsgewijs omhoog

Vanaf 1 januari 2023 gaat de maximale onbelaste reiskostenvergoeding omhoog van € 0,19 naar

 € 0,21 per kilometer. Vanaf 2024 gaat deze vergoeding verder omhoog naar maximaal € 0,22 per kilometer. De onbelaste reiskostenvergoeding is een gerichte vrijstelling en komt dus niet ten laste van de vrije ruimte. Aanvankelijk zou deze vergoeding pas in 2024 worden verhoogd, maar onder druk van de Tweede Kamer en vanwege de hoge brandstofprijzen gaat dit nu al per 1 januari 2023 gebeuren.

Stijging minimumloon

Volgend jaar gaat het wettelijk minimumloon in één keer met 10,15% omhoog. Aanvankelijk was voorgesteld om een verhoging van 7,5% stapsgewijs door te voeren: in drie jaar tijd zou het wettelijk minimumloon omhooggaan met 2,5% in 2023 en 2024 en met 2,32% in 2025. Dit is nu van de baan. Ook de loongerelateerde uitkeringen en het maximumdagloon worden met 10,15% verhoogd.

Minimumuurloon

Kort voor het zomerreces nam de Tweede Kamer in dit verband nog een ander wetsvoorstel aan. Op grond van dit wetsvoorstel wordt vanaf 1 januari 2024 een minimumuurloon ingevoerd. Mensen met een fulltime werkweek, werken momenteel 36 of 38 uur. Bij andere werkgevers is fulltime nog 40 uur. Het minimumloon voor deze werknemers verschilt echter niet, waardoor iemand die 40 uur fulltime werkt een lager uurloon heeft dan een werknemer die minder uren fulltime werkt. De werknemers die meer dan 36 uur fulltime werken, gaan er door de invoering van het minimumuurloon op vooruit.

Versobering 30%-regeling

Je kunt aan werknemers die vanuit het buitenland naar Nederland komen om te werken en die over specifieke deskundigheid beschikken, een onbelaste vergoeding van 30% van het loon geven. Momenteel zit er geen maximum op het loon waarover de onbelaste vergoeding berekend mag worden. Maar daarin komt vanaf 2024 verandering. Dan wordt de 30%-regeling gemaximeerd tot de norm van de Wet normering topinkomens, ook wel bekend als de Balkenendenorm. In 2022 bedraagt deze norm € 216.000.