Privacy UBO’s beter beschermd

Het UBO-register bevat informatie over belanghebbenden die uiteindelijk voor 25% of meer eigenaar zijn van – of zeggenschap hebben over – onder meer bv’s, nv’s, stichtingen en verenigingen, maar ook van en over maatschappen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen. Deze informatie wordt openbaar. Veel uiteindelijk belanghebbenden maken zich zorgen over de gevolgen die dat heeft voor hun privacy en veiligheid. Daarom heeft de minister de volgende aanvullende afspraken gemaakt.

Verbeterde identificatie raadpleger

De eerste maatregel betreft de verbetering van de identificatie van raadplegers van het UBO-register. Het opvragen van gegevens kan nu nog met een zelfgekozen naam en wachtwoord, zonder verificatie van de identiteit. Met de nieuwe elektronische identificatiemiddelen kan de identiteit worden vastgelegd van personen die het UBO-register raadplegen. Dit en de al eerder voorgestelde vergoeding voor het raadplegen van gegevens uit het register moeten de kans op misbruik verkleinen.

Inzage in aantal raadplegingen

De tweede maatregel geeft uiteindelijk belanghebbenden inzage in het aantal keren dat hun informatie wordt geraadpleegd. Hiervan worden uitgezonderd de raadplegingen door de Financiële inlichtingen eenheid (FIUNederland) en de bevoegde autoriteiten. U als uiteindelijk belanghebbende kunt dan naar aanleiding van het inzicht in het aantal raadplegingen in combinatie met andere feiten en omstandigheden eventueel beslissen om de autoriteiten te informeren.

Beide maatregelen worden momenteel uitgewerkt. Wanneer de maatregelen precies in het UBO- register kunnen worden geïmplementeerd is nog niet duidelijk. Wel is duidelijk dat dit niet zal gebeuren voor 10 januari 2020, de datum waarop het UBO-register in werking treedt.