PSD2

Nee, het is niet de nieuwe gameconsole van Playstation. Het is een wetgeving die vanaf 1 januari 2018 in gaat. Laat dan maar zitten denkt u? Niet doen! Het is van groot belang dat u weet wat er met uw bankgegevens gaat gebeuren, juist uw bankgegevens..

De afkorting PSD2 staat voor Payment Service Directive 2, de herziene richtlijn die officieel midden januari 2018 verankerd moet zijn in de nationale wetgeving van alle Europese lidstaten.

Een belangrijk element van PSD2 is de verplichting voor banken om gegevens van de betaalrekening van particulieren en bedrijven te delen met derde partijen die betaaldiensten verrichten en/of op rekeninginformatie gebaseerde diensten aanbieden. Mits klanten daar toestemming voor geven natuurlijk. Een betaaldienstgebruiker mag alleen een betaalinitiatiedienstverlener of rekeninginformatiedienstverlener inschakelen als de betaalrekening van de betaaldienstgebruiker online raadpleegbaar is – dat wil zeggen dat de betaalrekening online toegankelijk moet zijn.

Vergunningplicht

Iedere dienstverlener met een PSD2-vergunning mag vanaf volgend jaar betaaldiensten aanbieden. Dit kan zijn door bijvoorbeeld via websites of apps de betaling van een koper te faciliteren. De vergunning borgt dat het geld dat door de PSD2-wetgeving tijdelijk op de rekening van het betaalplatform staat doorgeboekt wordt naar de verkopende partij. Deze nieuwe wetgeving zet de deur wagenwijd open voor nieuwe toetreders. Te denken valt bijvoorbeeld aan Amazon en Facebook.

Betaaldiensten

We kennen nu al betaaldiensten als Adyen en Buckaroo die zich al begeven op deze “betaalmarkt” Verder zijn er initiatieven als Paypal en iDeal of achterafbetaaldiensten als Afterpay.

Meer keuze

Wat betekent PSD2 voor consumenten en bedrijven? Onder meer dat winkels, webshops en andere bedrijven geen kosten meer in rekening mogen brengen voor bijvoorbeeld betalingen via een betaalpas, creditcardbetalingen of betaling per smartphone. Maar vooral dat er straks meer keuze is in het betalingsverkeer. Klanten krijgen zelf de regie over hun data en kunnen die delen met vergunninghouders naar keuze. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan het toegang geven van een financieel dienstverlener tot je data om zo te bekijken of je in aanmerking komt voor een hypotheek of lening. Grote spelers zoals bijvoorbeeld Coolblue of Bol.com kunnen ook betaalapps ontwikkelen en zo nog meer data verzamelen van hun klanten.

Complete betalingsproces

Een andere faciliteit die geboden wordt vanuit deze nieuwe wetgeving is dat de rekeninghouder vanuit de betaalfaciliteit direct akkoord kan geven voor de betaling. De bankomgeving is hierdoor niet meer nodig in het betaalproces.

Extra kosten?

Wat gaat dit betekenen voor bijvoorbeeld de Retail in Nederland? Door het toetreden van meer partijen en meer soorten betaaldiensten zullen de kosten voor de Retail toe gaan nemen. Zij moeten keuzes maken over welke betaaldiensten zij willen gaan faciliteren. Doordat de poort nu zo ver open staat, voor het toetreden van nieuwe partijen, kan het landschap van de betaaldiensten snel veranderen, waardoor de Retail mee moet veranderen. Deze veranderingen zullen gepaard gaan met extra kosten.