Schuldig erkennen ook voor kleine bedragen

Voor opa’s en/of oma’s met veel (klein)kinderen kan het aantrekkelijk zijn om elk jaar voor het bedrag van de jaarlijkse vrijstellingen bedragen aan hun kleinkinderen schuldig te erkennen.

Deze schuldigerkenningen moeten dan wel uiterlijk ten tijde van uw overlijden zijn voldaan, of zij moeten bij notariële akte zijn bevestigd. Zonder notariële akte wordt de schuldigerkenning na het overlijden nietig verklaard als ‘schenking ter zake des doods’. In dat geval wordt alsnog erfbelasting geheven. De vereiste notariële akten kosten geld en bederven daarmee de fiscale pret.

Wilt u graag kleinere bedragen schuldig erkennen, maar zijn deze kosten een probleem? Dan kunt u ook met een onderhandse schuldigerkenning bedragen bij leven voldoen in geld, maar ook in natura of door verrekening met andere vorderingen. Daarnaast kunnen de schuldigerkenningen van een reeks van jaren ook eenmalig notarieel worden bevestigd. Dat scheelt aanzienlijk in de kosten. Uiteraard loopt de familie hier wel enig risico. Het is immers onzeker hoeveel tijd u nog heeft om de schulden te voldoen respectievelijk om dit notarieel te laten bevestigen.