SLIM-regeling voor leren en ontwikkelen in het mkb

In het mkb is het minder gebruikelijk dan in het grootbedrijf dat medewerkers leren en ontwikkelen tijdens hun werkend leven. U als mkb-werkgever beschikt simpelweg vaak over minder tijd, geld of kennis om dit te faciliteren. De nieuwe subsidieregeling SLIM (Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen) moet hierin verandering brengen.

Deze subsidieregeling stimuleert het leren en ontwikkelen binnen het mkb en specifiek in grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesectoren. Het maximale subsidiebedrag is € 24.999. Niet alleen individuele bedrijven maar ook samenwerkingsverbanden van meerdere organisaties kunnen een aanvraag indienen voor deze subsidie. In dat geval kan maximaal € 500.000 aan subsidie worden ontvangen. Naast eigen loonkosten mogen binnen de SLIM-regeling ook de kosten van een externe adviseur worden meegenomen.

Voor welke activiteiten?

Naast het versterken van een leerrijke werkomgeving in uw bedrijf, kunt u het subsidiegeld ook inzetten om werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt een beroepsopleiding op maat te laten volgen. Daarnaast kan de subsidie ook worden aangewend voor werknemers die tijdens hun werk een (deel van een) mbo-opleiding willen volgen. De SLIM-regeling vergoedt namelijk een deel van de kosten van een derde leerwegtraject. Met de subsidie kunnen concreet de volgende activiteiten worden bekostigd:

  • de doorlichting van uw onderneming, resulterend in een opleidings- of ontwikkelplan. Dit plan moet de scholingsbehoefte vanuit het perspectief van uw onderneming inzichtelijk maken;
  • de verkrijging van loopbaan- of ontwikkeladviezen voor werknemers in uw onderneming (en bij een samenwerkingsverband voor werkenden in andere mkb-ondernemingen);
  • de ondersteuning en begeleiding bij het ontwikkelen of invoeren van een methode, die uw werknemers stimuleert om hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk; of
  • het tijdelijk aanbieden van praktijkleerplaatsen voor een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf.

Tijdig aanvragen

De eerste aanvraagperiode in 2020 loopt van 2 maart tot en met 31 maart a.s.. Bij samenwerkingsverbanden kan geen enkele partij van het samenwerkingsverband aanspraak maken op € 200.000 of meer. Voor grootbedrijven is de maximale subsidie € 200.000 en voor landbouwbedrijven in alle gevallen maximaal € 20.000.