Sneller aan de slag met een verklaring van executele

Als iemand is overleden, moet worden vastgesteld wie de erfgenamen zijn en wie de nalatenschap mag afwikkelen. Wie de erfgenamen zijn, wordt vastgelegd in de verklaring van erfrecht. Deze verklaring wordt afgegeven door de notaris. Voordat de notaris deze verklaring kan afgeven, zal hij het nodige onderzoek moeten verrichten.

U kunt hierbij denken aan het opvragen van inlichtingen bij het Centraal Testamentenregister, de Basisregistratie Personen (BRP) of instanties in het buitenland. Als er een executeur is benoemd (tegenwoordig zo goed als standaard als er een testament is), wordt nog weleens gekozen voor een afzonderlijke verklaring van executele. Die kan haar diensten bewijzen als er een uitgebreid erfgenamenonderzoek nodig is. Maar bijvoorbeeld ook als er een testament is dat keuzemogelijkheden bevat voor een langstlevende partner, waar hij of zij eerst nog over moet nadenken. De executeur kan met een verklaring van executele, vooruitlopend op het afgeven van een verklaring van erfrecht, alvast lopende zaken afhandelen.

Let op

Helaas komt het in de praktijk steeds vaker voor dat banken geen genoegen nemen met een verklaring van executele en ook zekerheid willen over wie de erfgenamen in een nalatenschap zijn.