Snellere WIA-beoordeling 60+’ers

De veel te lange wachttijden voor een WIA-beoordeling worden vanaf dit najaar aangepakt. Zo moet sneller duidelijk worden of de werknemer een WIA-uitkering krijgt. Om de achterstanden in te lopen heeft het UWV voor een andere werkwijze gekozen ten aanzien van de beoordeling van werknemers die ouder zijn dan 60 jaar en 2 jaar arbeidsongeschikt zijn. U en uw werknemer kunnen er in dat geval voor kiezen om de WIA-beoordeling alleen door een arbeidsdeskundige te laten uitvoeren. Een medische beoordeling blijft dan achterwege. Doordat de WIA-beoordeling niet langer meer door een verzekeringsarts hoeft te worden uitgevoerd, krijgen u en uw werknemer sneller duidelijkheid over de mate van arbeidsongeschiktheid. Maar de nieuwe werkwijze van het UWV (die overigens in strijd is met de wettelijke voorschriften) kent ook een keerzijde. U én uw werknemer kunnen het namelijk ook níet eens zijn met de vastgestelde mate van arbeidsongeschiktheid. Het is dan goed om te weten dat – als u instemt met de aangepaste werkwijze – u nog steeds bezwaar kunt aantekenen. Het is daarom belangrijk om de beslissing van het UWV goed te bestuderen. Vraag bij eventuele onduidelijkheden in de beslissing om een nadere toelichting van het UWV. Het voordeel van de bezwaarprocedure is dat er dan alsnog een medisch onderzoek zal worden verricht door een verzekeringsarts.

Tip
Teken dus bezwaar aan bij gerede twijfel aan de beslissing!