Start aanpak excessief lenen bij de eigen bv

Het vorig jaar aangekondigde wetsvoorstel om excessief lenen bij de eigen vennootschap tegen te gaan, is in concept gepubliceerd. Uit de reacties van met name de belastingdeskundigen blijkt dat er nog veel schort aan het concept. Dit komt vooral door de vele – mogelijk onbedoelde – dubbele heffingen, die besloten liggen in de voorgestelde maatregelen. De verwachting is dat dit nog de nodige aanpassingen oplevert, waarna het wetsvoorstel waarschijnlijk deze zomer bij de Tweede Kamer wordt ingediend.

Bovenmatig lenen

Het bovenmatig lenen bij de eigen vennootschap wordt tegengegaan door het lenen bij de eigen bv van meer dan € 500.000 te belasten als inkomen uit aanmerkelijk belang in box 2. Dit wil zeggen dat er over het meerdere 25% (huidig tarief) inkomstenbelasting moet worden betaald.

Dit aanmerkelijkbelangtarief wordt de komende jaren in twee stappen verhoogd: naar 26,25% in 2020 en naar 26,9% in 2021. De maatregelen tegen het excessief lenen bij de eigen vennootschap moeten in werking treden vanaf 1 januari 2022.

Tip

Bent u een aanmerkelijkbelanghouder voor wie deze maatregelen gevolgen hebben? Zorg dan dat u de schulden aan uw eigen bv tijdig terugbrengt tot een bedrag onder de € 500.000.

Overgangsregeling bestaande eigenwoningschulden

Er geldt een overgangsregeling voor bestaande en nieuwe eigenwoningschulden van de eigen bv. Die regeling houdt in dat boven op deze eigenwoningschulden een aanvullende drempel geldt van € 500.000 voor u en uw partner gezamenlijk. Er is echter voorgesteld om een extra voorwaarde te verbinden aan nieuwe (na 31 december 2021) eigenwoningschulden bij de eigen bv. Voor deze schulden geldt dat u een recht van hypotheek verstrekt aan uw bv.