Start Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie

De Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie is op 11 januari 2021 van start gegaan op de website van het Ondernemersplein. Opdrachtgevers kunnen via deze webmodule beoordelen of ze voor een opdracht een zzp’er kunnen inhuren of dat er sprake is van een dienstbetrekking. In de testfase is de uitkomst nog geen juridische beslissing waar de opdrachtgever rechten aan kan ontlenen. De webmodule is bedoeld voor opdrachtgevers en niet voor zzp’ers. De opdrachtgever is ook degene die risico loopt, als de Belastingdienst achteraf loonbelasting en premie wil naheffen.

Wanneer wel en wanneer niet?

De webmodule kan evenmin gebruikt worden als de opdracht wordt aangegaan met een besloten vennootschap. Er ontstaat dan namelijk geen arbeidsverhouding, maar dat zou anders kunnen zijn als de Belastingdienst door de bv ‘heen kan kijken’. Ook als de opdrachtgever of de zzp’er in het buitenland is gevestigd, biedt de webmodule geen uitkomst. Mocht de webmodule een andere uitkomst geven dan een modelovereenkomst, dan is de overeenkomst leidend.