Structureel meer geld kabinet voor snelle groei startups

Het kabinet maakt € 23 miljoen vrij om samen met private investeerders te investeren in startups en het midden- en kleinbedrijf. Daarnaast komt er vanaf volgend jaar € 27 miljoen beschikbaar voor een versoepeling van de gebruikelijk-loonregeling voor innovatieve bedrijven. Dat maakten minister Henk Kamp van Economische Zaken en staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën vandaag bekend.

 

Versoepeling gebruikelijk-loonregeling

De extra kabinetsinvestering van € 50 miljoen per 2017 bestaat uit twee delen. Circa € 27 miljoen wordt gebruikt voor een versoepeling van de zogenoemde gebruikelijk-loonregeling voor innovatieve startups. Daarmee wordt het belastbare loon van directeur-grootaandeelhouders van deze bedrijven in de eerste drie jaar na de start van de onderneming op het minimumloon gesteld. Zonder deze fiscale maatregel zou dit in veel gevallen € 44.000 moeten zijn. Uit overleg met het kabinet en de startupwereld is gebleken dat het zeer ongebruikelijk om jezelf als oprichter in de eerste jaren een dusdanig salaris uit te keren. Met de vandaag aangekondigde aanpassing is het de bedoeling dat de regelgeving meer bij deze praktijk past en houden innovatieve startups meer geld beschikbaar om te ondernemen en sneller te groeien.

Private investeerders

Circa € 23 miljoen komt beschikbaar voor private investeerders zoals business angels die willen investeren in startups en het midden- en kleinbedrijf. De overheid kan dan voor maximaal 50% mee-investeren. Deze investering staat niet op zichzelf maar is een aanvulling op de andere maatregelen die het kabinet heeft genomen om de toegang tot groeifinanciering voor startups en het mkb te verbeteren, zoals bijvoorbeeld de maatregelen uit het Aanvullend Actieplan Mkb-financiering.

Vernieuwing van de economie

Startups en scaleups zijn volgens het kabinet van groot belang voor vernieuwing van de economie. Minister Kamp: ‘Nederland staat internationaal meer en meer bekend als startupland. We zijn opgeklommen tot derde snelst groeiende startup ecosysteem van Europa. Maar we zijn er nog niet, onze groeiambitie blijft groot. Het is belangrijk dat innovatieve start- en scaleups over voldoende investeringskapitaal en financiële slagkracht kunnen beschikken zodat zij sneller kunnen doorgroeien.’