Studiekosten onbelast vergoeden

U mag de studiekosten van uw werknemers onbelast vergoeden. Dat kunnen kosten zijn voor een opleiding die uw werknemer volgt in het kader van zijn dienstbetrekking bij u.

Deze studiekosten hebben betrekking op het onderhoud en de verbetering van kennis en vaardigheden ter vervulling van de dienstbetrekking. Ook kosten voor de inschrijving in een beroepsregister en kosten voor een outplacement vallen hieronder. Maar ook de kosten voor het volgen van een studie of opleiding met het oog op een andere functie in uw bedrijf kunt u onbelast vergoeden, net als kosten voor een toekomstige dienstbetrekking bij een andere werkgever. De studiekosten kunt u onbelast vergoeden als de werknemer de studie volgt om zijn maatschappelijke positie in financieeleconomisch opzicht te verbeteren en niet om persoonlijke redenen. Het is niet zo dat die functie ook beter betaald moet zijn. Maar hoe beoordeelt u of de werknemer de opleiding of studie volgt om hiermee in de toekomst inkomen te kunnen verwerven?

Beoordelen met ‘gezond verstand’

Volgens de Belastingdienst moet u ‘zoveel mogelijk met gezond verstand en vanuit realistisch oogpunt’ beoordelen of uw werknemer de opleiding of studie volgt om hiermee in de toekomst inkomen te kunnen verwerven. Een cursus fotografie om betere vakantiefoto’s te kunnen maken, valt hier bijvoorbeeld niet onder. Maar wel een opleiding om als professioneel fotograaf aan de slag te kunnen gaan. Ook opleidingen die gericht zijn op het ontwikkelen van zogenoemde soft skills kunt u onbelast vergoeden. Ze moeten dan objectief bezien wel bijdragen aan de behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking. Denk aan een cursus mindfulness of omgaan met stress. Een vergoeding van de kosten hiervoor is onbelast bij een direct verband tussen het doel van de cursus en de huidige of toekomstige beroepsuitoefening.