Subsidie voor monumentenpand zonder woonfunctie

Bent u eigenaar van een rijksmonument dat volgens de ‘Subsidieregeling instandhouding monumenten’ (Sim) géén woonhuis is? Denk aan een molen of kerk.

In dat geval komen de reguliere onderhoudskosten op basis van een 6-jarig onderhoudsplan in aanmerking voor deze subsidieregeling. De subsidie bedraagt maximaal 60% van de subsidiabele kosten. De ‘eigenaar’ kan ook een rechtspersoon (zoals een bv, stichting of vereniging) zijn, die het recht van eigendom heeft of een ander zakelijk recht op een rijksmonument of een zelfstandig onderdeel daarvan. Met eigendom wordt de juridische eigendom bedoeld.

Tijdig aanvragen subsidie

De SIM-subsidie voor de onderhoudskosten van 2019 vraagt u ook bij de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed aan tussen 1 februari en 31 maart 2020. Zorg dus dat u de aanvraag op tijd indient.