Subsidieregeling voor digitalisering mkb-bedrijf

Bent u een mkb-ondernemer en hebt u 2 tot 50 werknemers in dienst? Dan kunt u onder voorwaarden subsidie krijgen voor het digitaliseren van uw bedrijf via ‘Mijn Digitale Zaak’. Dit gezamenlijke initiatief van INretail, de KvK en MKB-Nederland biedt u een persoonlijk advies, een stappenplan en een overzicht van leveranciers. U kunt vervolgens bij de RVO subsidie aanvragen voor de kosten van het inwinnen van advies en/of om technologie aan te schaffen. De subsidie vergoedt 50% van de offerte, tot maximaal € 2.500. Daarvan heeft maximaal € 500 betrekking op advies. U kunt deze subsidie nog tot en met 30 november 2022 aanvragen.

Let op
U heeft voor uw aanvraag eHerkenning nodig met een minimaal niveau 2+ met machtiging RVO-diensten op niveau eH2+.