Tarievenpraat

De Tweede Kamer heeft afgelopen donderdag ingestemd met het Belastingplan 2019. Het gaat in totaal om 8 wetten en meer dan 60 maatregelen voor burgers en bedrijven. De plannen zijn pas definitief na behandeling in de Eerste Kamer op 11 december en de stemmingen daarover op 18 december.

Een onderdeel van dat Belastingplan is dat de belastingtarieven vanaf volgend jaar omlaag gaan en de heffingskortingen (belastingkortingen) omhoog, zodat werken lonender wordt. Interessanter wordt het wanneer we gaan kijken naar de tarieven voor na 2020, dat lijkt ver weg, maar voor een goede fiscale planning zijn deze zeker van belang!

Tarieven

Vanaf 2021 worden de tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting (van belang voor alle werknemers en ondernemers met een eenmanszaak of een VOF) beperkt tot twee schijven; een basistarief van 37,05% en een toptarief van 49,5% voor inkomen meer dan € 68.507.

Ook voor het aftrektarief van de ondernemersaftrek geldt de afbouw vanaf 2020 in vier stappen van drie procentpunt naar 37,05% in 2023. De ondernemersaftrek bestaat uit de zelfstandigenaftrek, de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk, de meewerkaftrek, de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid en de stakingsaftrek.

Het box 2-tarief (van belang voor mensen met een BV) gaat gefaseerd omhoog van 25% naar 26,25% in 2020 en 26,9% in 2021.

De tarieven in de vennootschapsbelasting gaan omlaag. Het tarief voor winsten tot € 200.000 zakt tot 15% in 2021. Het toptarief voor winsten boven de € 200.000 daalt naar 20,5% in 2021.

De andere kant van de medaille

Leuk die versimpeling van het schijvenstelsel voor de inkomstenbelasting, maar natuurlijk zit er ook een keerzijde aan de medaille. Het gevolg; een versnelde afbouw van de hypotheekrenteaftrek. Voor 2019 geldt nog dat de rente aftrekbaar is tegen een tarief van maximaal 49 procent – dat is een half procentpunt minder dan in 2018.

Maar vanaf 2020 gaat het tarief met 3 procentpunt per jaar omlaag, totdat in 2023 het niveau van het belastingtarief van de eerste schijf is bereikt (37,05 procent). Tegelijk wordt in de komende jaren ook de maximale bijtelling voor het eigenwoningforfait verlaagd. Dit percentage is gekoppeld aan de WOZ-waarde van woningen.

Wat gaat deze cijferbrij nu betekenen?

Voor iedereen en voor inkomstenbelastingondernemers
De beperking in de aftrek van hypotheekrente en de ondernemersaftrek gaan er voor zorgen dat de overweging om wel of niet de onderneming in de BV vorm te gaan uitoefenen zal moeten worden heroverwogen. Afhankelijk van je persoonlijke situatie kan dit voordeliger worden of nadeliger. Het vooruitbetalen van (een gedeelte) van de hypotheekrente kan een voordeeltje opleveren. Gezien de nieuwe tariefschijven kan het voordelig zijn om kosten of aftrekposten indien mogelijk eerder te nemen om niet in het hoge tarief te vallen.

Voor ondernemers met een BV
De vennootschapsbelasting gaat omlaag, maar de box 2 heffing gaat omhoog. Met ander woorden mocht u nog dividend willen uitkeren naar u zelf of bijvoorbeeld uw rekening courant terugbrengen of aflossen dan is het jaar 2019 een goed jaar om dat nog even te doen. Het kan tevens aantrekkelijk te zijn om winsten in de BV indien mogelijk door te schuiven naar een volgend jaar. Bijvoorbeeld de verkoop van een (bedrijfs-)pand.

Afspraak

Weten wat de gevolgen zijn van de nieuwe tarieven voor uw situatie? Maak dan een afspraak met één van de belastingadviseurs van Staerk via 088 – 4568 900.


Zie ook:
Bedrijfsmiddelen aanschaffen of verkopen? |  21 november 2018 
— 
Fiets van de zaak | 19 november 2018
— Verlaagd btw-tarief wordt verhoogd van 6% naar 9% | 17 oktober 2018