Tegemoetkoming voor amateursportorganisaties

Amateursportorganisaties kunnen een eenmalige tegemoetkoming van maximaal € 3.500 krijgen voor de doorlopende lasten in de periode 1 maart tot 1 juni 2020 en/of 1 juni tot 1 september 2020.

Het gaat hier om de kosten aan gas, licht, water, belastingen en heffingen, hypotheeklasten of kosten die samenhangen met leningen en verzekeringen. Ook personeelskosten en onderhoudskosten die betrekking hebben op het gebruik van de sportaccommodatie kunnen worden betaald uit de eenmalige tegemoetkoming.

De amateursportorganisatie krijgt de tegemoetkoming als zij in de genoemde periode een omzetverlies van ten minste 20% heeft geleden door de coronamaatregelen en als zij geen gebruik heeft gemaakt van een andere tegemoetkoming voor doorlopende lasten (TOGS). Met behulp van de SBI-code wordt bepaald of een organisatie voor de tegemoetkoming in aanmerking komt.

De tegemoetkoming kan tussen 1 september en 4 oktober 2020 worden aangevraagd. Daarvoor komt binnenkort een formulier beschikbaar op www.dus-i.nl.