Terughoudend boetebeleid modelovereenkomsten Wet DBA

Staatssecretaris Wiebes heeft in de eerste voortgangsrapportage van de Wet DBA nogmaals te kennen gegeven dat de Belastingdienst een terughoudend boetebeleid zal hanteren met betrekking tot de modelovereenkomsten. Dit geldt tevens voor de periode na 1 mei 2017.

De staatssecretaris heeft te kennen gegeven dat een goedwillende ondernemer die in redelijkheid conform de modelovereenkomst werkt en ‘eventjes buiten de lijntjes werkt’ niet meteen zal worden afgestraft met een boete. Het beleid van de Belastingdienst zal gericht zijn op het geven van een nadere uitleg, waarschuwen voor (eventuele) consequenties en indien nodig nadere afspraken maken. De Belastingdienst heeft voorts te kennen gegeven géén boetes op te leggen als de beoordeling van een modelovereenkomst nog gaande is en er nog onzekerheid bestaat omtrent de modelovereenkomst.

Ondernemers die kwaadwillend zijn zullen in tegenstelling tot goedwillende ondernemers vanaf 1 mei 2017 wel hard worden aangepakt!