Terugvorderen buitenlandse btw over 2016

Btw die u als ondernemer in een ander EU-land heeft betaald, kunt u sinds 1 januari 2010 alleen elektronisch via de Belastingdienst in Nederland terugvragen. Hoe werkt het terugvragen van buitenlandse Btw ook al weer?
De Belastingdienst stuurt uw verzoek door naar de belastingdienst van het land van teruggaaf binnen de EU. Als u buitenlandse Btw wilt terugvragen over het jaar 2016 moet de Belastingdienst uw verzoek uiterlijk 30 september a.s. binnen hebben.

Een teruggaafverzoek voor buitenlandse Btw moet u in Nederland indienen via de speciale website die de Belastingdienst hiervoor in het leven heeft geroepen. Om in te kunnen loggen dient u over een gebruikersnaam, wachtwoord en Btw-identificatienummer te beschikken. Beschikt u nog niet over inloggegevens, dan kunt u deze aanvragen via deze link. Beschikt u wel over de inloggegevens, maar bent u deze vergeten, dan adviseren wij u contact op te nemen met de Belastingtelefoon (0800-0543). Vraag vooral geen nieuwe inloggegevens aan.

Let op! U kunt het teruggaafverzoek alleen gebruiken als u géén belastbare prestaties verricht in het betreffende EU-land. Als u daar namelijk zelf ook btw moet afdragen, dan dient u op de gebruikelijke manier Btw-aangifte te doen in het betreffende EU-land.

Meer informatie over dit onderwerp vindt u op de website van de Belastingdienst op deze pagina.